Enum BorderStyle

BorderStyle

Styles that can be set on a range using Range.setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal, color, style).

Properties

PropertyTypeDescription
DOTTEDEnumDotted line borders.
DASHEDEnumDashed line borders.
SOLIDEnumThin solid line borders.
SOLID_MEDIUMEnumMedium solid line borders.
SOLID_THICKEnumThick solid line borders.
DOUBLEEnumTwo solid line borders.

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.