Enum FontFamily

مؤسسة FontFamily

متوقف. تستخدم الطُرق getFontFamily() وsetFontFamily(String) الآن أسماء السلاسل للخطوط بدلاً من هذا التعداد. على الرغم من إيقاف هذا العدّ، سيظل متاحًا للتوافق مع النصوص البرمجية القديمة.

تعداد الخطوط المتوافقة

يمكنك استخدام تعداد FontFamily لضبط الخط لمجموعة من النصوص أو العناصر أو المستندات.

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Insert a paragraph at the start of the document.
body.insertParagraph(0, "Hello, Apps Script!");

// Set the document font to Calibri.
body.editAsText().setFontFamily(DocumentApp.FontFamily.CALIBRI);

// Set the first paragraph font to Arial.
body.getParagraphs()[0].setFontFamily(DocumentApp.FontFamily.ARIAL);

// Set "Apps Script" to Comic Sans MS.
var text = 'Apps Script';
var a = body.getText().indexOf(text);
var b = a + text.length - 1;
body.editAsText().setFontFamily(a, b, DocumentApp.FontFamily.COMIC_SANS_MS);