Enum Sensitivity

Sensitivity

An enum for contact sensitivity.

Properties

PropertyTypeDescription
CONFIDENTIALEnumconfidential sensitivity
NORMALEnumnormal sensitivity
PERSONALEnumpersonal sensitivity
PRIVATEEnumprivate sensitivity

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.