Sử dụng và thanh toán API tĩnh của Maps

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

API tĩnh của Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các yêu cầu đối với API tĩnh của Maps sẽ được lập hoá đơn theo SKU cho Bản đồ tĩnh. Cùng với Điều khoản sử dụng tổng thể của Google, giới hạn sử dụng dành riêng cho API Maps tĩnh. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ có sẵn trong Google Cloud Console.

Cách lập hóa đơn cho API tĩnh của Maps

API tĩnh của Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các API và SDK của Nền tảng Google Maps được tính phí theo SKU. Hoạt động sử dụng được theo dõi đối với từng SKU, và bất kỳ API hoặc SDK nào cũng có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính bằng

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Sử dụng Công cụ tính giá và sử dụng của chúng tôi để ước tính chi phí sử dụng cho mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU Google Maps Platform đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được khoản tín dụng 200 đô la Mỹ trên Nền tảng Google Maps mỗi tháng cho mỗi tài khoản thanh toán. Khoản tín dụng này sẽ tự động được áp dụng1 cho các SKU đủ điều kiện.

Định giá cho API Maps tĩnh

SKU: Bản đồ tĩnh

Yêu cầu đến API Maps tĩnh.

PHẠM VI TUỔI HÀNG THÁNG
(Giá cho mỗi MAP LOAD)
0–100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
0,002 USD/mỗi
(2,00 USD/1000)
0,0016 USD/mỗi
(1,60 USD/1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Hạn mức sử dụng khác

Mặc dù không có số lượng yêu cầu tối đa mỗi ngày, nhưng giới hạn sử dụng sau đây vẫn áp dụng cho API Maps tĩnh.

 • Số truy vấn tối đa mỗi phút (QPM): 30.000

Yêu cầu xác thực

Đối với những khách hàng sử dụng mô hình đặt giá trả theo mức chi tiêu, việc xác thực yêu cầu đến API Maps tĩnh dựa trên mức sử dụng:

 • Yêu cầu lên tới 25.000 mỗi ngày yêu cầu khóa API.
 • Những yêu cầu vượt quá 25.000 yêu cầu mỗi ngày cần có khoá API và chữ ký số.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo chữ ký số.

Kích thước hình ảnh

Bạn có thể trả về hình ảnh Maps tĩnh ở bất kỳ kích thước nào lên đến 640 x 640 pixel. Nếu bạn cần hình ảnh có kích thước lớn hơn 640 x 640 pixel (hoặc 640 x 640640 x 640 pixel với giá trị tỷ lệ là 2), hãy làm theo các bước sau.

Hạn chế về Điều khoản sử dụng

Để biết thông tin đầy đủ về cách sử dụng được phép, hãy tham khảo mục Các quy định hạn chế về giấy phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Quản lý chi phí sử dụng

Để quản lý chi phí sử dụng API Nền tảng Google Maps, hãy đặt hạn mức hằng ngày cho tất cả các yêu cầu đối với mọi API có thể lập hoá đơn. Hạn mức hằng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Cách xem hoặc thay đổi hạn mức về API tĩnh của Maps:

 1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức của Nền tảng Google Maps.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống API và chọn API tĩnh của Maps.
 3. Để xem các hạn mức về hạn mức, hãy di chuyển xuống thẻ Yêu cầu có chữ ký hoặc thẻ Yêu cầu chưa ký.
  Một bảng liệt kê tên và giới hạn của hạn mức.
 4. Để thay đổi hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho hạn mức đó.
  Trong hộp thoại xuất hiện, trong trường Giới hạn hạn mức, hãy nhập hạn mức thanh toán hằng ngày có thể lập hóa đơn ưu tiên (tối đa hạn mức, nếu có, do Google chỉ định) rồi chọn Lưu.

Nếu mức sử dụng API của bạn đạt đến hạn mức có thể thanh toán vào một ngày bất kỳ, thì ứng dụng sẽ không thể truy cập vào API trong thời gian còn lại của ngày đó.


 1. Người dùng ở Ấn Độ phải tạo một tài khoản thanh toán trên Google Cloud Platform trước khi tạo tài khoản thanh toán trên Google Maps Platform để nhận được tín dụng Maps Platform.