Việc sử dụng và thanh toán API tĩnh của Maps

API tĩnh của Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các yêu cầu đối với API tĩnh của Maps sẽ được lập hoá đơn theo SKU cho Bản đồ tĩnh. Cùng với Điều khoản sử dụng chung của Google, có giới hạn sử dụng dành riêng cho API tĩnh của Maps. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ có trong Google Cloud Console.

Cách tính phí API tĩnh của Maps

API tĩnh của Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các SDK và API trên Nền tảng Google Maps đều do SKU tính phí. Hệ thống theo dõi việc sử dụng từng SKU, đồng thời bất kỳ API hoặc SDK nào cũng có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính theo

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Hãy sử dụng công cụ tính Giá và mức sử dụng của chúng tôi để ước tính chi phí sử dụng trên mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, mỗi tài khoản thanh toán sẽ nhận được một khoản tín dụng Nền tảng Google Maps trị giá 200 USD mỗi tháng. Khoản tín dụng này sẽ tự động áp dụng1 cho các SKU đủ điều kiện.

Đặt giá cho Maps Static API

SKU: Bản đồ tĩnh

Yêu cầu đối với Maps Static API.

PHẠM VI SỐ LƯỢNG HÀNG THÁNG
(Giá theo LƯỢT TẢI BẢN ĐỒ)
0 – 100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
0,002 USD trên mỗi
(2 USD trên 1000)
0,0016 USD trên mỗi
(1,6 USD trên 1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Hạn mức sử dụng khác

Mặc dù không có giới hạn tối đa về số lượng yêu cầu mỗi ngày, nhưng các giới hạn sử dụng sau đây vẫn áp dụng cho API tĩnh của Maps.

 • Số truy vấn tối đa mỗi phút: 30.000 QPM

Yêu cầu xác thực

Đối với những khách hàng sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng, việc xác thực các yêu cầu cho API tĩnh của Maps sẽ dựa trên mức sử dụng:

 • Yêu cầu lên tới 25.000 yêu cầu mỗi ngày cần có khoá API.
 • Những yêu cầu vượt quá 25.000 yêu cầu mỗi ngày cần phải có khoá API và chữ ký số.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo chữ ký số.

Kích thước hình ảnh

Hình ảnh tĩnh trong Maps có thể được trả về ở bất kỳ kích thước nào tối đa 640 x 640 pixel. Nếu bạn cần hình ảnh có kích thước lớn hơn 640 x 640 pixel (hoặc 640 x 640 pixel với giá trị tỷ lệ là 2), hãy làm theo các bước sau.

Các hạn chế đối với Điều khoản sử dụng

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết về mức sử dụng được phép, hãy tham khảo phần Hạn chế về giấy phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Quản lý chi phí sử dụng

Để quản lý chi phí sử dụng API tĩnh của Maps hoặc để đáp ứng nhu cầu lưu lượng truy cập thực tế, hãy đặt hạn mức hằng ngày đối với tất cả yêu cầu đối với API bất kỳ. Hạn mức hằng ngày sẽ được đặt lại vào lúc nửa đêm Thái Bình Dương.

Cách xem hoặc thay đổi giới hạn hạn mức cho Maps Static API:

 1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức của nền tảng Google Maps.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống API rồi chọn Maps Static API.
 3. Để xem các hạn mức, hãy cuộn xuống thẻ Yêu cầu có chữ ký hoặc thẻ Yêu cầu chưa ký.
  Bảng liệt kê tên và giới hạn của hạn mức.
 4. Để thay đổi một hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho hạn mức đó.
  Trong hộp thoại xuất hiện, trong trường Hạn mức hạn mức, hãy nhập hạn mức ưu tiên có thể thanh toán hằng ngày (lên đến hạn mức ưu tiên, nếu có, do Google chỉ định) rồi chọn Lưu.

Nếu mức sử dụng API của bạn đạt đến hạn mức có thể lập hoá đơn vào một ngày cụ thể nào đó, ứng dụng của bạn sẽ không thể truy cập vào API trong thời gian còn lại của ngày đó.


 1. Người dùng ở Ấn Độ phải tạo tài khoản thanh toán Google Cloud Platform trước khi tạo tài khoản thanh toán trên Nền tảng Google Maps để nhận được tín dụng Maps Platform.