Sử dụng và thanh toán API JavaScript cho Maps

API JavaScript của Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các yêu cầu API JavaScript của Maps tạo lệnh gọi đến hai SKU tuỳ thuộc vào loại yêu cầu: lượt tải bản đồ hoặc ảnh toàn cảnh. Dịch vụ JavaScript được định giá riêng biệt với các SKU gốc của JavaScript. Cùng với Điều khoản sử dụng chung của Google, có giới hạn sử dụng dành riêng cho API JavaScript của Maps. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ trong Google Cloud Console.

Cách tính phí cho Maps JavaScript API

API JavaScript của Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. API và SDK trên Nền tảng Google Maps sẽ do SKU tính phí. Hoạt động sử dụng được theo dõi cho từng SKU, và bất kỳ API hoặc SDK nào cũng có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính theo

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Sử dụng Công cụ tính giá và mức sử dụng của chúng tôi để ước tính chi phí sử dụng cho mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, mỗi tài khoản thanh toán sẽ nhận được khoản tín dụng trị giá 200 USD của Nền tảng Google Maps. Khoản tín dụng này được tự động áp dụng1 cho các SKU đủ điều kiện.

Định giá cho Maps JavaScript API

SKU: Bản đồ động

Ứng dụng hiển thị bản đồ được tải có hoặc không có mã bản đồ bằng API JavaScript của Maps hoặc bản đồ được tải bằng mã bản đồ và sử dụng SDK Maps dành cho Android hoặc SDK Maps dành cho iOS.

PHẠM VI HẠN CHẾ HÀNG THÁNG
(Giá tính theo LƯỢT TẢI BẢN ĐỒ)
0 – 100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
0,007 USD trên mỗi
(7 USD trên 1.000)
0,0056 USD trên mỗi
(5,60 USD trên 1.000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Các hoạt động tương tác của người dùng với bản đồ, chẳng hạn như kéo (hình ảnh), thu phóng hoặc chuyển đổi các lớp bản đồ, không tạo ra thêm lượt tải bản đồ.


SKU: Chế độ xem đường phố động

Ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố và lượt tải bản đồ hiện được tính phí riêng. Ảnh toàn cảnh động của Chế độ xem đường phố được tính phí cho mỗi lần tạo thực thể của đối tượng ảnh toàn cảnh trong ứng dụng API JavaScript của Maps, SDK Bản đồ cho Android, SDK Bản đồ dành cho iOS.

PHẠM VI SỐ LƯỢNG HÀNG THÁNG
(Giá tính theo PANORAMA)
0 – 100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
0,014 USD trên mỗi
(14 USD trên 1000)
0,0112 USD mỗi
(11,20 USD trên 1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Việc tạo thực thể của một đối tượng toàn cảnh sẽ xảy ra:

Giá cho các dịch vụ JavaScript

Các dịch vụ JavaScript có giá riêng. Hãy xem trang thanh toán và mức sử dụng của dịch vụ để biết thêm thông tin:

Hạn mức sử dụng khác

Mặc dù không có giới hạn tối đa về số lượng yêu cầu mỗi ngày, nhưng các giới hạn sử dụng sau đây áp dụng cho API Maps JavaScript API:

 • 30.000 QPM (yêu cầu mỗi phút).
 • 300 QPM (yêu cầu mỗi phút) đối với mỗi địa chỉ IP. Trong Google Cloud Console, hạn mức này được gọi là Số lượt tải bản đồ mỗi phút trên mỗi người dùng.

Bản đồ 3D ảnh thực tế trong Maps giới hạn sử dụng JavaScript

Các giới hạn sử dụng sau đây được áp dụng cho Bản đồ 3D ảnh thực trong Maps JavaScript

 • 100 QPM (yêu cầu mỗi phút) .
 • 10 QPM (yêu cầu mỗi phút) cho mỗi địa chỉ IP .

Các hạn chế của Điều khoản sử dụng

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết về việc sử dụng được phép, hãy tham khảo mục Hạn chế cấp phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Quản lý chi phí sử dụng

Để quản lý chi phí sử dụng API JavaScript của Maps hoặc để đáp ứng nhu cầu về lưu lượng truy cập thực tế của bạn, hãy đặt giới hạn hạn mức hằng ngày cho tất cả các yêu cầu gửi đến API bất kỳ. Hạn mức hằng ngày được đặt lại vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Để xem hoặc thay đổi giới hạn hạn mức cho API JavaScript của Maps:

 1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức của Nền tảng Google Maps.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống API rồi chọn Maps JavaScript API.
 3. Để xem hạn mức, hãy di chuyển xuống thẻ Yêu cầu.
  Có một bảng liệt kê tên và giới hạn của hạn mức.
 4. Để thay đổi một hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho giới hạn đó.
  Trong hộp thoại xuất hiện sau đó, trong trường Hạn mức, hãy nhập hạn mức có thể thanh toán hằng ngày mong muốn (lên đến hạn mức do Google chỉ định, nếu có) rồi chọn Lưu.

Nếu việc sử dụng API của bạn đạt đến hạn mức có thể lập hoá đơn vào một ngày cụ thể nào đó, thì ứng dụng của bạn sẽ không thể truy cập vào API trong thời gian còn lại của ngày đó.


 1. Người dùng ở Ấn Độ phải tạo tài khoản thanh toán Google Cloud Platform trước khi tạo tài khoản thanh toán trên Nền tảng Google Maps để nhận tín dụng Maps Platform.