Hỗ trợ trình duyệt

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

API Maps JavaScript và API nhúng của Maps hỗ trợ các trình duyệt web sau:

Máy tính
  • Phiên bản hiện tại của Microsoft Edge (Windows), ngoại trừ chế độ IE
  • Các phiên bản hiện tại và trước đây của Firefox (Windows, macOS, Linux)
  • Các phiên bản Chrome hiện tại và trước đó (Windows, macOS, Linux)
  • Các phiên bản hiện tại và trước đây của Safari (macOS)
Android
  • Phiên bản Chrome hiện tại trên Android 4.1 trở lên.
  • Chrome WebView trên Android 4.4 trở lên.
iOS
  • Safari trên thiết bị di động trên các phiên bản chính hiện tại và trước đây của iOS.
  • UIWebView và WKWebView trên các phiên bản chính hiện tại và trước đó của iOS.
  • Phiên bản Chrome hiện tại dành cho iOS.