การใช้คีย์ API

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

ก่อนที่จะเริ่มใช้ Maps SDK สำหรับ Android คุณต้องมีโปรเจ็กต์ที่มีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินและเปิดใช้ Maps SDK สำหรับ Android อยู่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อตั้งค่าใน Cloud Console

การสร้างคีย์ API

คีย์ API คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะตรวจสอบสิทธิ์คำขอที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน คุณต้องมีคีย์ API ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์อย่างน้อย 1 รายการ

วิธีสร้างคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. ในหน้าข้อมูลรับรอง ให้คลิกสร้างข้อมูลรับรอง > คีย์ API
  กล่องโต้ตอบสร้างคีย์ API แล้วจะแสดงคีย์ API ที่คุณสร้างใหม่
 3. คลิกปิด
  คีย์ API ใหม่จะปรากฏในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบในส่วนคีย์ API
  (อย่าลืมจำกัดคีย์ API ก่อนนำไปใช้ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริง)

Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้

การจำกัดคีย์ API

Google ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณจำกัดคีย์ API โดยจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะ API ที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันเท่านั้น การจำกัดคีย์ API จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันของคุณโดยการป้องกันคีย์จากคำขอที่ไม่ได้รับอนุญาต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านความปลอดภัยของ API

เมื่อจำกัดคีย์ API คุณต้องระบุลายนิ้วมือสำหรับใบรับรอง SHA-1 ของคีย์ Signing ที่ใช้ในการลงนามแอปพลิเคชัน โดยใบรับรองมี 2 ประเภทดังนี้

 • ใบรับรองการแก้ไขข้อบกพร่อง: ใช้ใบรับรองประเภทนี้กับแอปที่คุณกำลังทดสอบและโค้ดอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานจริงเท่านั้น อย่าพยายามเผยแพร่แอปที่ลงนามด้วยใบรับรองการแก้ไขข้อบกพร่อง เครื่องมือ Android SDK จะสร้างใบรับรองนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกใช้บิลด์การแก้ไขข้อบกพร่อง
 • ใบรับรองรุ่น: ใช้ใบรับรองนี้เมื่อคุณพร้อมเผยแพร่แอปใน App Store เครื่องมือ Android SDK จะสร้างใบรับรองนี้เมื่อคุณเรียกใช้บิลด์ที่เผยแพร่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงนามแอปพลิเคชัน Android และใบรับรองได้ที่คำแนะนำในการลงนามแอป

ดูวิธีค้นหาลายนิ้วมือสำหรับใบรับรองที่ลงนามได้ในข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง

วิธีจำกัดคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. เลือกคีย์ API ที่ต้องการตั้งค่าข้อจำกัด หน้าพร็อพเพอร์ตี้คีย์ API จะปรากฏขึ้น
 3. กำหนดข้อจำกัดต่อไปนี้ในส่วนข้อจำกัดของคีย์
  • ข้อจำกัดแอปพลิเคชัน:
   1. เลือกแอป Android
   2. คลิก + เพิ่มชื่อแพ็กเกจและลายนิ้วมือ
   3. ป้อนชื่อแพ็กเกจและลายนิ้วมือของใบรับรอง SHA-1 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
    com.example.android.mapexample
    BB:0D:AC:74:D3:21:E1:43:67:71:9B:62:91:AF:A1:66:6E:44:5D:75
  • ข้อจำกัด API:
   1. คลิกจำกัดคีย์
   2. เลือก Maps SDK สำหรับ Android จากเมนูแบบเลื่อนลงเลือก API หากไม่มี Maps SDK สำหรับ Android ในรายการ คุณต้องเปิดใช้
 4. หากต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จ ให้คลิกบันทึก

Cloud SDK

แสดงรายการคีย์ที่มีอยู่

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

ล้างข้อจำกัดที่มีอยู่ของคีย์ที่มีอยู่

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

กำหนดข้อจำกัดใหม่ให้กับคีย์ที่มีอยู่

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="maps-android-backend.googleapis.com"
  --allowed-application="sha1_fingerprint=SHA1_FINGERPRINT,package_name=ANDROID_PACKAGE_NAME"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้

ขั้นตอนต่อไป

คุณมีคีย์ API แล้ว สร้างและกำหนดค่าโปรเจ็กต์ตามที่อธิบายไว้ในตั้งค่าโปรเจ็กต์ Android Studio