การตรวจสอบสิทธิ์ไคลเอ็นต์ของคุณ

บริการ Google Play บางอย่าง (เช่น Google Sign-In และ App Invites) กำหนดให้คุณระบุ SHA-1 ของใบรับรองที่ลงนามเพื่อให้เราสร้างไคลเอ็นต์ OAuth2 และคีย์ API สำหรับแอปของคุณได้

การใช้ Play App Signing

หากคุณเผยแพร่แอปโดยใช้ Play App Signing ข้อกำหนดเมื่อใช้ Android App Bundle คุณสามารถดาวน์โหลด SHA-1 ได้จาก Google Play Console ในหน้ารุ่น > การตั้งค่า > ความสมบูรณ์ของแอป

การลงนามด้วยตนเองในใบสมัคร

หากคุณไม่ได้ใช้ Play App Signing โปรดทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อใช้ Keytool หรือรายงานการรับรองของ Gradle เพื่อรับ SHA-1

การใช้ Keytool กับใบรับรอง

เปิดเทอร์มินัลและเรียกใช้ยูทิลิตี keytool ที่มาพร้อมกับ Java เพื่อรับลายนิ้วมือ SHA-1 ของใบรับรอง คุณควรได้รับลายนิ้วมือของใบรับรองทั้งรุ่นและแก้ไขข้อบกพร่อง

วิธีรับลายนิ้วมือของใบรับรองรุ่น

keytool -list -v \
-alias <your-key-name> -keystore <path-to-production-keystore>

หากต้องการรับลายนิ้วมือของใบรับรองการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ทำดังนี้

Mac/Linux
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore
หน้าต่าง
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore %USERPROFILE%\.android\debug.keystore

ยูทิลิตีเครื่องมือคีย์จะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านสำหรับคีย์สโตร์ รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับคีย์สโตร์สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องคือ android จากนั้นเครื่องมือคีย์จะพิมพ์ลายนิ้วมือไปยังเทอร์มินัล เช่น

Certificate fingerprint: SHA1: DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

การใช้ Keytool ใน APK หรือ AAB

วิธีรับใบรับรองของไบนารีของแอปพลิเคชัน

# APK file
keytool -printcert -jarfile app.apk

# AAB file
keytool -printcert -jarfile app.aab

การใช้รายงานการลงนามของ Gradle

คุณยังรับ SHA-1 ของใบรับรองที่ลงนามโดยใช้คำสั่ง Gradle signingReport ได้ด้วย

./gradlew signingReport

รายงานการรับรองจะรวมข้อมูลการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละรายการของแอป ดังนี้

> Task :app:signingReport
Variant: debug
Config: debug
Store: ~/.android/debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: A5:88:41:04:8D:06:71:6D:FE:33:76:87:AC:AD:19:23
SHA1: A7:89:E5:05:C8:17:A1:22:EA:90:6E:A6:EA:A3:D4:8B:3A:30:AB:18
SHA-256: 05:A2:2C:35:EE:F2:51:23:72:4D:72:67:A5:6C:8C:58:22:2A:00:D6:DB:F6:45:D5:C1:82:D2:80:A4:69:A8:FE
Valid until: Wednesday, August 10, 2044

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ดิจิทัลใน Android ได้ที่การลงนามแอปพลิเคชัน