เริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

หน้านี้อธิบายขั้นตอนพื้นฐานที่จําเป็นในการเริ่มใช้ API และ SDK ใดก็ตามใน Google Maps Platform

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

หากคุณไม่เคยใช้ Google Cloud Console เพื่อสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหรือโปรเจ็กต์ ให้คลิกปุ่มเริ่มต้นใช้งานที่ลิงก์ไปยังประสบการณ์การตั้งค่าแบบอินเทอร์แอกทีฟใน Cloud Console สําหรับผู้ใช้ใหม่

เริ่มต้นใช้งาน

หรืออาจทําตามขั้นตอนการตั้งค่าที่จําเป็นโดยคลิกแท็บต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

คอนโซล

 1. ใน Google Cloud Console ในหน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์ ให้คลิกสร้างโปรเจ็กต์เพื่อเริ่มสร้างโปรเจ็กต์ Cloud ใหม่

  ไปที่หน้าตัวเลือกโปรเจ็กต์

 2. ตรวจสอบว่าเปิดใช้การเรียกเก็บเงินสําหรับโปรเจ็กต์ Cloud แล้ว ยืนยันว่าเปิดใช้การเรียกเก็บเงินสําหรับโปรเจ็กต์แล้ว

  Google Cloud มีช่วงทดลองใช้การเรียกเก็บเงินจํานวน $0.00 ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดเมื่อครบ 90 วันหรือหลังจากที่บัญชีมีค่าใช้จ่าย $300 แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน คุณยกเลิกได้ทุกเมื่อ Google Maps Platform มอบเครดิตรายเดือนมูลค่า $200 ให้คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครดิตของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงิน

Cloud SDK

gcloud projects create "PROJECT"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2

หากต้องการใช้ Google Maps Platform คุณต้องเปิดใช้ API หรือ SDK ที่วางแผนเพื่อใช้กับโปรเจ็กต์

โปรดทราบว่าการผสานรวมบางรายการกําหนดให้คุณต้องเปิดใช้ API/SDK หลายรายการ หากไม่แน่ใจว่าจะเปิดใช้ API หรือ SDK ใด ให้ลองใช้เครื่องมือเลือก API หรือศึกษาเอกสารประกอบของ API/SDK ที่ต้องการใช้

วิธีเปิดใช้ API หรือ SDK อย่างน้อย 1 รายการ

คอนโซล

 1. ดู Google Maps Platform API และ SDK ที่คุณเปิดใช้ได้โดยไปที่หน้าไลบรารี Maps API ใน Cloud Console:

  ไปที่หน้าไลบรารี Maps API

 2. คลิก API หรือ SDK ที่ต้องการเปิดใช้
  • หากปุ่มระบุว่าเปิดใช้ ให้คลิกปุ่มเพื่อเปิดใช้ API หรือ SDK
  • หากปุ่มระบุว่าจัดการ แสดงว่าเปิดใช้ API หรือ SDK แล้ว และคุณไม่ต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติม
  • การคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งจะแสดงหน้าแดชบอร์ดสําหรับ API หรือ SDK (คลิกปุ่มปิดใช้เพื่อนํา API หรือ SDK ออกจากโปรเจ็กต์นี้)

Cloud SDK

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com" \
  "distance-matrix-backend.googleapis.com" \
  "elevation-backend.googleapis.com" \
  "geocoding-backend.googleapis.com" \
  "geolocation.googleapis.com" \
  "maps-android-backend.googleapis.com" \
  "maps-backend.googleapis.com" \
  "maps-embed-backend.googleapis.com" \
  "maps-ios-backend.googleapis.com" \
  "places-backend.googleapis.com" \
  "roads.googleapis.com" \
  "static-maps-backend.googleapis.com" \
  "street-view-image-backend.googleapis.com" \
  "timezone-backend.googleapis.com"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างคีย์ API เท่านั้น หากใช้คีย์ API ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริง เราขอแนะนําให้จํากัดคีย์ API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าการใช้คีย์ API เฉพาะผลิตภัณฑ์

คีย์ API คือตัวระบุที่ไม่ซ้ําที่ตรวจสอบสิทธิ์คําขอที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ของคุณเพื่อการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน คุณต้องมีคีย์ API อย่างน้อย 1 รายการที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์

วิธีสร้างคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform &Credentials

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > คีย์ API
  กล่องโต้ตอบสร้างคีย์ API จะแสดงคีย์ API ที่สร้างใหม่
 3. คลิกปิด
  คีย์ API ใหม่จะปรากฏในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบในส่วนคีย์ API
  (อย่าลืมจํากัดคีย์ API ก่อนใช้งานจริง)

Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

เครดิตของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

เมื่อสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินและโปรเจ็กต์แล้ว คุณจะมีสิทธิ์ทดลองใช้ Google Cloud Platform ฟรี $300 และ Google Maps Platform เป็นเครดิตรายเดือนมูลค่า $200 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครดิตของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อตั้งค่าแล้ว คุณจะเริ่มใช้ Google Maps API และ SDK ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือภาพรวม สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และคู่มือเริ่มต้นใช้งานสําหรับ API หรือ SDK ที่คุณสนใจ API และ SDK จะแสดงอยู่ในเอกสารประกอบ Google Maps Platform (ตามผลิตภัณฑ์) และ Google Maps Platform API (ตามแพลตฟอร์ม)