ภาพรวมการเรียกเก็บเงินของ GMP

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Google Maps Platform ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์อาจมี SKU หลายรายการที่เรียกเก็บเงินในอัตราที่ต่างกัน และมีการใช้งานการติดตามสําหรับ SKU ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ดูวิธีคํานวณค่าใช้จ่ายและหาเครื่องมือการประเมินราคา

ดูรายการ SKU ทั้งหมดสําหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform หลัก ของ Maps, Routes และ Places

นอกจากเครดิตรายเดือนสําหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์แล้ว Google ยังมีช่วงทดลองใช้ Cloud $0 และความช่วยเหลือทางการเงินรูปแบบอื่นๆ ดูสิทธิประโยชน์ที่พร้อมใช้งาน

ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายโดยตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณและโควต้าการใช้งานใน Google Cloud Console

ขั้นต่อไปคืออะไร