รายการสาธารณะ

โปรแกรมสาธารณะคืออะไร

เรากําลังขยายการให้บริการ Google Maps Platform สําหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ การรับมือภาวะวิกฤต สื่อข่าว และองค์กรการศึกษา เรามุ่งมั่นที่จะให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้การสนับสนุนองค์กรและโปรแกรมดังกล่าว

ผู้ใช้ปัจจุบันของ Google เพื่อการกุศลที่กําลังได้รับสิทธิ์จะเปลี่ยนเป็นเครดิต Google Maps Platform องค์กรที่มีสิทธิ์อาจสมัครขอเครดิต Google Maps Platform ผ่านโปรแกรมต่อไปนี้

ผู้ใช้ Google Maps Platform ทุกคนจะได้รับเครดิตรายเดือนมูลค่า $200 ในบัญชีที่เปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

องค์กรที่ไม่หวังผลกําไร

รายละเอียด

องค์กรที่ได้รับการยืนยันจาก Google เพื่อการกุศลสามารถสมัคร เพื่อรับเครดิตเพิ่มเติมสําหรับการใช้งาน Google Maps Platform ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตของบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิตของ Google Maps Platform ในนามขององค์กรการกุศลของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องลงชื่อสมัครใช้ Google เพื่อการกุศลและลงชื่อเข้าใช้บัญชีเพื่อสมัครรับเครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติม

ลงชื่อสมัคร

 1. ลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 3. เปิดใช้งานเครดิต Google Maps Platform
 4. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สําหรับองค์กรการกุศลให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินขององค์กรการกุศล จึงจะกรอกใบสมัครได้

การรับมือภาวะวิกฤต

รายละเอียด

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และองค์กรที่ให้การช่วยเหลือในภาวะวิกฤตสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform สําหรับโครงการของตนได้ ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตให้ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตของบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิตของ Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูงานของ Google ด้วยการรับมือภาวะวิกฤต
 2. กรอกใบสมัครขอเครดิต Google Maps Platform สําหรับผู้ปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน

องค์กรสื่อข่าวสาร

รายละเอียด

นักข่าวและองค์กรสื่อที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform เริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตของบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิตของ Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องเป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักคือการทําข่าวเพื่อสมัครรับเครดิตสื่อของ Google Maps Platform

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูงานของ Google กับองค์กรสื่อข่าว
 2. กรอกใบสมัครขอเครดิต Google Maps Platform สําหรับองค์กรสื่อมวลชน

สตาร์ทอัพ

รายละเอียด

สตาร์ทอัพของ Google Cloud ที่ยืนยันแล้วสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform ได้ ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ในการยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิตของ Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องได้รับอนุมัติให้เข้าร่วม โปรแกรม Google for Startups: Cloud เพื่อสมัครเครดิตสตาร์ทอัพของ Google Maps Platform

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติสําหรับโปรแกรม Google for Startups: Cloud แล้วสมัคร
 2. เมื่อคุณได้รับการอนุมัติสําหรับโปรแกรม Google for Startups: Cloud แล้ว ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครเครดิต Maps

คณาจารย์

รายละเอียด

คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถสมัครรับเครดิตสําหรับการสอนหลักสูตร นักเรียนที่น่าสนใจสามารถกระตุ้นให้คณาจารย์สมัครเครดิตที่จะใช้ในหลักสูตรถัดไปได้ ดูคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูการทํางานของ Google กับคณาจารย์สอน
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Cloud สําหรับคณาจารย์

บริษัทขนส่ง

รายละเอียด

บริษัทขนส่งที่ยืนยันแล้วสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform ได้ในราคาเริ่มต้นที่ $1, 000 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตของบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิตของ Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องเป็นบริษัทขนส่งที่ยืนยันแล้วจึงจะสมัครเข้าร่วมเครดิตแผนการเดินทางของ Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัคร

 1. ทําตามขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นใช้งานและเปิดใช้การเรียกเก็บเงินด้วย Google Maps Platform
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สําหรับองค์กรของบริษัทขนส่ง