รายการสาธารณะ

โครงการสาธารณะคืออะไร

เรากำลังขยายการให้บริการ Google Maps Platform สำหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google ซึ่งสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ การรับมือภาวะวิกฤต สื่อข่าว และองค์กรการศึกษา เรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนนักพัฒนาที่สนับสนุนองค์กรและโปรแกรมเหล่านี้

ผู้ใช้ Google เพื่อการกุศลในปัจจุบันซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจะเปลี่ยนไปใช้เครดิต Google Maps Platform องค์กรที่มีสิทธิ์สามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform ผ่านโปรแกรมต่อไปนี้

ผู้ใช้ Google Maps Platform ทุกคนจะได้รับเครดิตรายเดือนมูลค่า $200 ในบัญชีที่เปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

รายละเอียด

องค์กรของ Google เพื่อการกุศลที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัคร เพื่อรับเครดิตเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้กับการใช้งาน Google Maps Platform ในราคาเริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ในการยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรการกุศลของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องลงชื่อสมัครใช้ Google เพื่อการกุศลและลงชื่อเข้าใช้บัญชี เพื่อสมัครขอรับเครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติม

ลงชื่อสมัคร

 1. ลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อการกุศล
 3. เปิดใช้งานเครดิต Google Maps Platform
 4. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรการกุศล คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินขององค์กรการกุศล จึงจะกรอกใบสมัครได้

การรับมือภาวะวิกฤต

รายละเอียด

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และองค์กรที่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตสามารถสมัครรับเครดิต Google Maps Platform สำหรับโครงการของตนได้ ผู้สมัครต้องมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูการทำงานของ Google กับ การรับมือภาวะวิกฤต
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินให้เสร็จสมบูรณ์

องค์กรสื่อข่าว

รายละเอียด

นักข่าวและองค์กรสื่อที่ได้รับการยืนยันสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform ได้ โดยเริ่มต้นที่ $250 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กร

การมีสิทธิ์

คุณต้องเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักคือการทำข่าวจึงจะสมัครรับเครดิตสื่อด้านข่าวสารของ Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูการทำงานของ Google กับองค์กรสื่อข่าว
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรสื่อข่าวให้เสร็จสมบูรณ์

สตาร์ทอัพ

รายละเอียด

สตาร์ทอัพของ Google Cloud ที่ได้รับการยืนยัน สามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform ผู้สมัครต้องมีอำนาจในการยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม Google for Startups: Cloud จึงจะสมัครเครดิตสตาร์ทอัพของ Google Maps Platform ได้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับโปรแกรม Google for Startups: Cloud และสมัคร
 2. เมื่อคุณได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม Google for Startups: Cloud แล้ว โปรดกรอกแบบฟอร์มการสมัครเครดิต Maps

คณาจารย์

รายละเอียด

คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาสามารถสมัครรับเครดิตเพื่อสอนหลักสูตรได้ นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเสริมให้คณาจารย์สมัครรับเครดิตเพื่อใช้ในหลักสูตรถัดไปได้ โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม

ลงชื่อสมัคร

 1. ดูการทำงานของ Google กับคณาจารย์ผู้สอน
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Cloud ให้กับคณาจารย์

บริษัทขนส่ง

รายละเอียด

บริษัทขนส่งที่ยืนยันแล้วสามารถสมัครเพื่อรับเครดิต Google Maps Platform ได้ โดยเริ่มต้นที่ $1000 ต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ในการยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตบริการหลักของ Google Maps และนโยบายเครดิต Google Maps Platform ในนามขององค์กรของคุณ

การมีสิทธิ์

คุณต้องเป็นบริษัทขนส่งที่ยืนยันแล้วจึงจะสมัครรับเครดิตบริษัทขนส่งใน Google Maps Platform ได้

ลงชื่อสมัคร

 1. ทำตามขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นใช้งานและเปิดใช้การเรียกเก็บเงินด้วย Google Maps Platform
 2. กรอกใบสมัครเครดิต Google Maps Platform สำหรับองค์กรของบริษัทขนส่ง