ภาพรวม Maps SDK สําหรับ Android

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

เมื่อใช้ Maps SDK สําหรับ Android ให้เพิ่มแผนที่ลงในแอป Android รวมถึงแอป Wear OS โดยใช้ข้อมูล Google Maps, การแสดงแผนที่ และการตอบสนองด้วยท่าทางสัมผัสบนแผนที่ คุณยังสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับสถานที่ตั้งในแผนที่และสนับสนุนการโต้ตอบของผู้ใช้ด้วยการเพิ่มเครื่องหมาย รูปหลายเหลี่ยม และการวางซ้อนลงในแผนที่ของคุณ

SDK รองรับทั้งภาษาโปรแกรม Kotlin และ Java รวมถึงมีไลบรารีและส่วนขยายเพิ่มเติมสําหรับฟีเจอร์และเทคนิคขั้นสูง


ขั้นตอนถัดไป

ตั้งค่าและสร้างแอปแรก โดยทําดังนี้

คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ - การเพิ่มแผนที่
สร้างแอป Android พื้นฐานที่แสดงแผนที่
รับคีย์ API และเปิดใช้การเรียกเก็บเงิน
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดใช้การเรียกเก็บเงินและการรับคีย์ API ซึ่งจําเป็นทั้ง 2 อย่างเพื่อเพิ่มแผนที่ลงในแอป
การตั้งค่าโปรเจ็กต์ Android Studio ที่มีอยู่
กําหนดค่าแอปที่มีอยู่เพื่อใช้ Maps SDK สําหรับ Android
การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน
การกําหนดราคาและการจํากัดการใช้งานสําหรับ SDK
ข้อกำหนดในการให้บริการ
ข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform กล่าวถึงข้อกําหนดทางกฎหมายที่แอปต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ SDK