ภาพรวม

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

เกริ่นนำ

Maps SDK สำหรับ iOS ช่วยให้คุณเพิ่มแผนที่โดยอิงตามข้อมูล Google Maps ลงในแอปพลิเคชันได้ SDK จะจัดการการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Google Maps การแสดงแผนที่ และการตอบสนองต่อท่าทางสัมผัสของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เช่น การคลิกและการลาก คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมาย โพลีไลน์ การวางซ้อนพื้น และหน้าต่างข้อมูลลงในแผนที่ได้ด้วย วัตถุเหล่านี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งบนแผนที่ และช่วยให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแผนที่ได้

เมื่อใช้ SDK คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform และตรวจสอบว่าแอปปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าเมื่อใช้ SDK ระบบจะส่งชื่อและเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ และตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตนข้ามแอปพลิเคชันไปพร้อมกับคำขอแต่ละรายการโดยอัตโนมัติ

ผู้ชม

เอกสารเชิงแนวคิดนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการพัฒนา iOS และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และคุณควรทำความคุ้นเคยกับ Google Maps จากมุมมองของผู้ใช้ด้วย ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้คุณเริ่มสำรวจและพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Maps SDK สำหรับ iOS นอกจากนี้ คุณยังดูเอกสารอ้างอิงเพื่อดูรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับคลาสและเมธอดได้ด้วย

ข้อกำหนดในการระบุแหล่งที่มา

หากคุณใช้ Maps SDK สำหรับ iOS ในแอปพลิเคชัน คุณต้องใส่ข้อความระบุแหล่งที่มาไว้ในส่วนประกาศทางกฎหมายในแอปพลิเคชันของคุณ ขอแนะนำให้ใส่ประกาศทางกฎหมายเป็นรายการเมนูอิสระ หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายการในเมนู "เกี่ยวกับ"

คุณสามารถดูข้อความระบุแหล่งที่มาได้โดยการโทรหา [GMSServices openSourceLicenseInfo]

แพลตฟอร์มที่รองรับ

Maps SDK สำหรับ iOS ช่วยให้คุณสร้างแอปที่กำหนดเป้าหมายเป็นอุปกรณ์ 64 บิตแบบดั้งเดิมที่ใช้ iOS 14.0 ขึ้นไปได้ การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Maps SDK สำหรับ iOS ต้องใช้ Xcode 14.0 ที่มี SDK เป้าหมายเวอร์ชัน 14.0 ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย (การตั้งค่า SDK เป้าหมายเป็น 14.0 ขึ้นไปจะไม่ทำให้แอปทำงานบน iOS 14.0 ไม่ได้)

แอปพลิเคชันที่ใช้ URL ของ Maps กำหนดให้อุปกรณ์เป้าหมายต้องติดตั้ง Google Maps สำหรับ iOS

การใช้ Maps SDK สำหรับ iOS ภายในส่วนขยายแอป iOS มักจะไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากมีการบังคับใช้ข้อจำกัดด้านหน่วยความจำที่เข้มงวด เช่น การใช้ SDK ภายในแป้นพิมพ์ที่กำหนดเองมักไม่ค่อยได้ผล

ขั้นตอนถัดไป

ในการเริ่มต้นสร้างแอปด้วย Maps SDK สำหรับ iOS ก่อนอื่นคุณต้องตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud