Mã mẫu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Kho lưu trữ của Google Maps trên GitHub bao gồm một số mẫu minh hoạ việc sử dụng SDK Maps dành cho Android trong ứng dụng Android của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy đoạn mã trên từng trang trong hướng dẫn của nhà phát triển này.

Ví dụ về hoạt động trên bản đồ trên GitHub

Kho lưu trữ ApiDemos trên GitHub chứa một ứng dụng mẫu, bao gồm một số hoạt động minh hoạ cách sử dụng phổ biến của API này. Bạn có thể nhập và tạo ứng dụng, xem bản minh hoạ và sử dụng mã mẫu được cung cấp làm điểm xuất phát cho ứng dụng.

Khi chạy ứng dụng mẫu, ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các bản minh hoạ có sẵn mà bạn có thể chạy trên thiết bị của riêng mình. Chọn một trong các tùy chọn. Ví dụ: nhấp vào Bản đồ cơ bản.

Khắc phục sự cố: Nếu ứng dụng mẫu chạy thành công nhưng bạn không thấy bản đồ, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã thêm khoá API vào tệp kê khai của ứng dụng, như mô tả trong hướng dẫn đăng ký.

Ứng dụng mẫu cho bản đồ trên Wear OS

Ứng dụng mẫu có sẵn trên GitHub. Bạn có thể sử dụng ứng dụng mẫu làm điểm xuất phát khi tạo ứng dụng cho thiết bị đeo. Mẫu này cho bạn biết cách thiết lập Google Map cơ bản trên Wear OS.

Đoạn mã trong hướng dẫn của nhà phát triển

Mỗi trang trong hướng dẫn cho nhà phát triển đều bao gồm các đoạn mã minh hoạ một tính năng cụ thể của API. Ví dụ: xem hướng dẫn cho các đối tượng bản đồ, các điểm đánh dấu, hình dạng, và các trang khác trong hướng dẫn này.