Câu hỏi thường gặp về API xác thực địa chỉ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Có giới hạn tốc độ trên API không?

API Xác thực địa chỉ có giới hạn tốc độ mặc định là 6.000 truy vấn mỗi phút (QPM). Vui lòng xem bài viết Giới hạn sử dụng và thanh toán để biết thêm thông tin.

API xác thực địa chỉ CASS có được chứng nhậnTM không?

Bưu điện Hoa Kỳ (USPS®)1 duy trì Hệ thống hỗ trợ độ chính xác lập trình (CASSTM) để hỗ trợ và chứng nhận các nhà cung cấp dịch vụ xác thực địa chỉ. API Xác thực địa chỉ là một dịch vụ được chứng nhận CASS mà bạn có thể tuỳ ý sử dụng trong quá trình xác thực địa chỉ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xác thực địa chỉ.


  1. Nền tảng Google Maps là một Bên được cấp phép không độc quyền của Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ. (Các) nhãn hiệu sau thuộc sở hữu của Bưu chính Hoa Kỳ và được sử dụng với sự cho phép: Bưu điện Hoa Kỳ, CASSTM, Chứng nhận CASSTM.