Chương trình công khai

Chương trình công khai là gì?

Chúng tôi đang mở rộng phạm vi cung cấp Nền tảng Google Maps cho các chương trình công khai của Google hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, ứng phó khủng hoảng, truyền thông tin tức và giáo dục. Chúng tôi cam kết hỗ trợ nhà phát triển cho các tổ chức và chương trình này.

Người dùng hiện tại của chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận đang nhận khoản tài trợ sẽ được chuyển sang Tín dụng trên Nền tảng Google Maps. Các tổ chức đủ điều kiện có thể đăng ký Nền tảng Google Maps tín dụng thông qua các chương trình sau:

Tất cả người dùng Nền tảng Google Maps nhận được 200 đô la định kỳ hằng tháng tín dụng vào những tài khoản đã bật tính năng thanh toán.

Tổ chức phi lợi nhuận

Thông tin chi tiết

Các tổ chức đã được xác minh trong chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận có thể đăng ký nhận thêm tín dụng để dùng cho việc sử dụng Nền tảng Google Maps, từ 250 USD/tháng. Người đăng ký phải có thẩm quyền chấp nhận Thoả thuận cấp phép các dịch vụ chính của Google MapsGoogle Chính sách về tín dụng trên Maps Platform thay mặt cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn tổ chức.

Điều kiện sử dụng

Bạn phải đăng ký tham gia chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận và đăng nhập vào tài khoản của mình để đăng ký nhận thêm tín dụng Google Maps Platform.

Đăng ký

 1. Đăng ký tài khoản Google cho Tổ chức phi lợi nhuận.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Google cho Tổ chức phi lợi nhuận của bạn.
 3. Kích hoạt tín dụng trên Nền tảng Google Maps.
 4. Hoàn tất đơn đăng ký tín dụng trên Nền tảng Google Maps cho tổ chức phi lợi nhuận. Bạn phải có quyền quản trị đối với tài khoản thanh toán của tổ chức phi lợi nhuận của bạn để hoàn tất đơn đăng ký.

Nhân viên ứng cứu khủng hoảng

Thông tin chi tiết

Các nhà phát triển và tổ chức ứng phó với khủng hoảng có thể đăng ký để nhận Tín dụng trên Nền tảng Google Maps cho dự án của họ. Ứng viên phải có thẩm quyền chấp nhận Thoả thuận cấp phép cho các dịch vụ chính của Google MapsChính sách tín dụng trên Nền tảng Google Maps thay mặt cho tổ chức của bạn.

Đăng ký

 1. Xem công việc của Google với dịch vụ ứng cứu khủng hoảng.
 2. Hoàn tất đơn đăng ký tín dụng trên Nền tảng Google Maps cho nhân viên ứng cứu khủng hoảng của Google.

Hãng tin

Thông tin chi tiết

Các nhà báo và hãng tin đã được xác minh có thể đăng ký nhận Google Tín dụng Maps Platform, khởi điểm là 250 USD mỗi tháng. Ứng viên phải có thẩm quyền chấp nhận Thoả thuận cấp phép cho các dịch vụ chính của Google Mapschính sách về tín dụng trên Nền tảng Google Maps về cho tổ chức của bạn.

Điều kiện sử dụng

Bạn phải là một tổ chức có sứ mệnh chính là báo chí để đăng ký nhận tín dụng truyền thông tin tức trên Google Maps Platform.

Đăng ký

 1. Xem công việc của Google với các tổ chức truyền thông tin tức.
 2. Hoàn thành khoản tín dụng trên Nền tảng Google Maps cho hãng tin.

Doanh nghiệp mới thành lập

Thông tin chi tiết

Công ty khởi nghiệp trên Google Cloud đã được xác minh có thể đăng ký để nhận tín dụng Google Maps Platform. Ứng viên phải có thẩm quyền chấp nhận Thoả thuận cấp phép cho các dịch vụ chính của Google Mapschính sách về tín dụng trên Nền tảng Google Maps thay mặt cho tổ chức của bạn.

Điều kiện sử dụng

Bạn phải được phê duyệt tham gia chương trình Google for Startups: Chương trình Cloud để đăng ký tín dụng cho công ty khởi nghiệp trên Nền tảng Google Maps.

 1. Kiểm tra điều kiện sử dụng để tham gia Google for Startups: Cloud Program và đăng ký.
 2. Sau khi bạn được phê duyệt tham gia chương trình Google for Startups: Cloud Program, hoàn tất biểu mẫu đăng ký tín dụng Maps.

Khoa

Thông tin chi tiết

Giảng viên tại các tổ chức giáo dục bậc cao có thể đăng ký học các tín chỉ để giảng dạy các khoá học. Sinh viên quan tâm có thể khuyến khích thành viên trong khoa đăng ký học các tín chỉ để trong khoá học tiếp theo. Xem câu hỏi thường gặp về chương trình.

Đăng ký

 1. Xem các sản phẩm của Google với giảng viên.
 2. Hoàn tất đơn đăng ký tín dụng Google Cloud cho khoa.

Công ty vận tải

Thông tin chi tiết

Các công ty vận tải đã được xác minh có thể đăng ký nhận tín dụng của Nền tảng Google Maps với giá khởi điểm là 1.000 USD mỗi tháng. Người đăng ký phải có quyền thay mặt tổ chức của bạn chấp nhận Thoả thuận cấp phép cho các dịch vụ chính của Google MapsChính sách về tín dụng trên Nền tảng Google Maps.

Điều kiện sử dụng

Bạn phải là công ty vận tải đã được xác minh để đăng ký tín dụng cho công ty vận tải trên Nền tảng Google Maps.

Đăng ký

 1. Thực hiện theo các bước để bắt đầu và bật tính năng thanh toán với Nền tảng Google Maps.
 2. Hoàn tất đơn đăng ký tín dụng trên Nền tảng Google Maps dành cho các tổ chức công ty vận tải.