Zamanlanmış uyarılara yanıt verme

Varsayılan işlem seçilmeden önce kullanıcılara ne kadar süre içinde yanıt vermeleri gerektiğini bildirmek için zamanlı uyarı kullanabilirsiniz.

Zamanlanmış bir uyarı mesajı oluşturmak için gezinme şablonu içindeki Bölme görünümünü ve varsayılan işlem için zamanlanmış düğmeler kullanın.

Örnek akış

Kullanıcı işlemi İşlemin gerçekleştirildiği yer İşlemden sonraki adım sayısı
Kullanıcı, aracını sürüyor. Gezinme şablonu

Kullanıcının yolculuğu sırasında gezinme şablonu

1
Süreli, varsayılan işlem içeren bir uyarı açılır. Kullanıcı uyarıyı kapatabilir veya alternatif rota içeren bir haritayı açabilir. Gezinme şablonu

Navigasyonu devam ettirme istemi içeren navigasyon şablonu

2