Referansa genel bakış

Bu bölümde verilen referans belgelerinde, çeşitli Apps Komut Dosyası hizmetleri ve proje kaynakları açıklanmaktadır.

Apps Komut Dosyası hizmetleri

Apps Komut Dosyası hizmetleri, komut dosyanızın Google'daki ve harici sistemlerdeki verilere erişmesi için yollar sunar. Bu hizmetler Apps Komut Dosyası ortamında yerleşik olarak bulunduğundan bunları içe aktarmanız veya yetkilendirme denetimlerini sizin uygulamanız gerekmez. Hizmetler, Math gibi JavaScript nesnelerine benzer şekilde, ilişkili yöntemlere sahip global nesneler olarak ifade edilir.

Apps Komut Dosyası hizmetleri şunlardır:

  • Google hizmetleri Drive, Gmail ve E-Tablolar gibi Google Workspace uygulamalarının yanı sıra Haritalar ve Çeviri gibi diğer Google uygulamalarının verilerine erişmenize olanak tanıyan hizmetlerdir.

  • Yardımcı program hizmetleri, belirli bir Google ürününe bağlı olmayan hizmetlerdir. Günlük bilgileri, HTML oluşturma, verileri sıkıştırma gibi işlemler yapmanıza olanak tanır.

Gelişmiş hizmetler

Bazı Google hizmetleri gelişmiş hizmet olarak sunulur. Gelişmiş hizmet, Google Workspace ürün API'leri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Google ürün API'lerine erişmenize olanak tanıyan bir Apps Komut Dosyası hizmetidir. Gelişmiş Google hizmeti, temel olarak API'leri içine alan ince bir sarmalayıcıdır ve API'nin kendisi değildir. Daha fazla bilgi için Gelişmiş Google hizmetleri bölümüne bakın.

Komut dosyası projesi kaynakları

Komut dosyası proje kaynakları, Apps Komut Dosyası projeniz hakkında bilgi sağlayarak projenizin başarılı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Proje kaynakları manifest yapılandırması, otomasyon tetikleyicileri ve kotalar ile ilgili bilgileri içerir.

Google Workspace Eklenti kaynakları

Google Workspace eklentisi oluşturuyorsanız yalnızca eklenti kaynaklarına başvurmanız gerekir.

Apps Script API

Apps Komut Dosyası API'sini kullanarak Apps Komut Dosyası projelerini programatik olarak oluşturmak, değiştirmek veya dağıtmak istiyorsanız bu kaynaklardan yararlanabilirsiniz.