Cộng tác với các nhà phát triển khác

Apps Script cung cấp một số tính năng giúp bạn và các nhà phát triển khác xây dựng và duy trì tập lệnh, tiện ích bổ sung và ứng dụng web cùng nhau.

Thông tin cơ bản về nội dung cộng tác

Để cộng tác trong một dự án, bạn và tất cả các cộng tác viên của bạn phải có quyền chỉnh sửa đối với tệp dự án Apps Script (và vùng chứa của tệp đó, nếu đó là tập lệnh liên kết). Việc này cho phép mọi người trong nhóm của bạn xem và thay đổi mã Apps Script. Trình chỉnh sửa cũng có thể tạo các phiên bản mã mới, phát hành tiện ích bổ sung và triển khai tập lệnh dưới dạng ứng dụng web hoặc dưới dạng tệp thực thi cho Apps Script API.

Bạn có thể giúp nhóm của mình bằng cách lên kế hoạch trước về cách xử lý việc chỉnh sửa, kiểm tra, tạo phiên bản và triển khai cũng như phát hành dự án, tiện ích bổ sung hoặc ứng dụng web (nếu có). Dự án độc lập thường là cách cộng tác dễ nhất vì chúng xuất hiện trực tiếp trong Google Drive và là loại dự án được đề xuất để phát triển ứng dụng web và tiện ích bổ sung.

Một vấn đề thường gặp trong hoạt động cộng tác xảy ra khi một chủ sở hữu dự án tập lệnh rời khỏi nhóm mà không chuyển quyền sở hữu dự án cho một người khác trong nhóm. Việc này có thể khiến bạn không thể duy trì hoặc cập nhật dự án. Việc đặt dự án tập lệnh vào bộ nhớ dùng chung sẽ giúp ngăn chặn vấn đề này vì các tệp trong bộ nhớ dùng chung không có chủ sở hữu cụ thể.

Cộng tác bằng công cụ dòng lệnh clasp

clasp cho phép bạn đồng bộ hoá các dự án giữa script.google.com và hệ thống tệp cục bộ của mình. Điều này giúp bạn đơn giản hoá và tự động hoá quá trình phát triển mã nếu bạn và cộng tác viên của bạn đang sử dụng phần mềm quản lý kiểm soát nguồn như git.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo phần Giao diện dòng lệnh bằng hướng dẫn clasp.

Cộng tác thông qua bộ nhớ dùng chung

Bộ nhớ dùng chung (trước đây gọi là "Drive nhóm") cung cấp không gian dùng chung trong Google Drive để các nhóm người dùng Drive có thể cộng tác hiệu quả hơn. Các tệp được đặt trong bộ nhớ dùng chung thuộc quyền sở hữu của cả nhóm chứ không phải cá nhân. Điều này có nghĩa là khi một cộng tác viên rời khỏi nhóm, họ sẽ không nắm quyền sở hữu và kiểm soát tệp.

Bộ nhớ dùng chung cũng cho phép bạn di chuyển tệp giữa các miền — một bộ nhớ dùng chung trong một miền có thể có cộng tác viên từ miền khác di chuyển tệp từ miền đó vào bộ nhớ dùng chung. Điều này có thể rất có giá trị đối với các nhà phát triển Apps Script, vì nó cung cấp phương tiện để một nhóm phát triển tiện ích bổ sung, ứng dụng web hoặc mã khác cho khách hàng trong nhiều miền.

Khi bạn sử dụng bộ nhớ dùng chung để cộng tác trên các dự án Apps Script, hãy lưu ý những điều sau:

  1. Những cộng tác viên có quyền chỉnh sửa đối với bộ nhớ dùng chung có thể tạo hoặc di chuyển tệp mới vào bộ nhớ dùng chung. Là người chỉnh sửa tập lệnh, họ có thể xem và chỉnh sửa dự án tập lệnh, chạy mã tập lệnh, tạo phiên bản tập lệnh mới, phát hành tiện ích bổ sung.
  2. Để triển khai tập lệnh dưới dạng ứng dụng web hoặc tệp thực thi cho API Apps Script, tài khoản tạo hoạt động triển khai phải thuộc cùng một miền với bộ nhớ dùng chung chứa tập lệnh đó.
  3. Bộ nhớ dùng chung cho phép bạn chia sẻ các tệp cụ thể trong bộ nhớ dùng chung cho những người khác ngoài nhóm, đồng thời cập nhật quyền chỉnh sửa và xem của họ đối với các tệp đó như mọi tệp khác trên Drive. Tuy nhiên, nếu người dùng thuộc nhóm chứa bộ nhớ dùng chung, thì bạn không thể giảm quyền truy cập của họ vào các tệp cụ thể. Ví dụ: nếu người dùng có quyền chỉnh sửa đối với bộ nhớ dùng chung, thì bạn không thể thay đổi quyền đó thành quyền chỉ có thể xem đối với một tệp cụ thể trong bộ nhớ dùng chung đó.
  4. Cộng tác viên có toàn quyền truy cập vào bộ nhớ dùng chung cũng có thể xoá tệp và dự án Apps Script cũng như di chuyển tệp ra khỏi bộ nhớ dùng chung.
  5. Tất cả các tập lệnh liên kết với vùng chứa đều sử dụng cùng một danh sách truy cập trình xem và trình chỉnh sửa được xác định cho tệp vùng chứa. Ví dụ: nếu có quyền chỉnh sửa tệp Google Trang tính, bạn cũng có quyền chỉnh sửa đối với mọi mã dự án Apps Script được đính kèm với Google Trang tính đó. Việc đặt một tệp vùng chứa như vậy vào bộ nhớ dùng chung sẽ cấp cho các cộng tác viên của bộ nhớ dùng chung đó quyền truy cập vào mã tập lệnh giống như quyền truy cập của họ đối với chính vùng chứa đó.
  6. Khi một dự án tập lệnh nằm trong bộ nhớ dùng chung, quyền truy cập vào dự án Cloud Platform (GCP) của dự án đó có thể bị hạn chế. Xem phần hướng dẫn về Các dự án GCP và bộ nhớ dùng chung để biết thông tin chi tiết.
  7. Các ứng dụng web được triển khai trong một miền sẽ ngừng hoạt động nếu quyền sở hữu các ứng dụng đó thay đổi thành một bộ nhớ dùng chung hoặc tài khoản ở một miền khác. Bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng cách chuyển tập lệnh về miền ban đầu.
  8. Tương tự, các dự án tập lệnh được triển khai dưới dạng tệp thực thi API Apps Script sẽ ngừng hoạt động khi được API gọi nếu được di chuyển qua bộ nhớ dùng chung từ một miền sang miền khác. Bạn có thể khắc phục tình trạng này bằng cách di chuyển tập lệnh về miền gốc.

Cộng tác bằng thư mục dùng chung

Nếu không thể cộng tác bằng bộ nhớ dùng chung, bạn có thể sử dụng thư mục dùng chung. Khi bạn tạo hoặc di chuyển dự án Apps Script sang một thư mục Google Drive mà người khác có thể truy cập, họ sẽ kế thừa quyền truy cập tương tự vào dự án Apps Script mà họ có đối với thư mục đó. Ví dụ:

  • Nếu ai đó có quyền chỉnh sửa thư mục, họ có thể chỉnh sửa hoặc xoá dự án Apps Script và chạy tập lệnh.
  • Nếu ai đó chỉ có quyền xem đối với thư mục, thì họ có thể xem dự án Apps Script và chạy tập lệnh.

Cộng tác bằng cách chia sẻ dự án

Bạn có thể cộng tác trên một dự án bằng cách chia sẻ trực tiếp dự án đó với tất cả cộng tác viên. Bạn có thể chia sẻ trực tiếp các dự án tập lệnh nằm trong các thư mục thông thường trên Google Drive hoặc trong bộ nhớ dùng chung. Nếu sử dụng phương thức này, bạn nên lập kế hoạch cẩn thận về người sở hữu và duy trì tập lệnh theo thời gian.

Dự án độc lập sẽ xuất hiện trong Google Drive của bạn dưới dạng tệp và bạn có thể chia sẻ chúng như mọi tệp khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chia sẻ tệp và thư mục.

Dự án liên quan đến vùng chứa không hiển thị trong Google Drive của bạn. Để chia sẻ dự án liên kết với vùng chứa, hãy chia sẻ tệp vùng chứa gốc. Ví dụ: nếu bạn có một tập lệnh liên kết với bảng tính Google Trang tính, bạn có thể cho người khác làm người chỉnh sửa tập lệnh bằng cách đặt họ làm người chỉnh sửa bảng tính. Các dự án liên kết với vùng chứa sẽ kế thừa chế độ cài đặt quyền truy cập trình xem và trình chỉnh sửa của tệp vùng chứa.

Tất cả các tập lệnh ràng buộc vùng chứa đều sử dụng cùng một danh sách quyền truy cập của chủ sở hữu, người xem và người chỉnh sửa được xác định cho tệp vùng chứa. Chủ sở hữu vùng chứa có quyền sở hữu một dự án tập lệnh mới, bất kể ai là người tạo dự án đó.

Tài nguyên dự án và cộng tác

Tài nguyên là các thực thể liên kết với dự án của bạn nhưng tồn tại độc lập với mã của dự án. Phần này giải thích cách hoạt động cộng tác trong một dự án ảnh hưởng đến các tài nguyên của dự án đó, cụ thể là: dự án Cloud Platform, trình kích hoạt, thư viện và thuộc tính người dùng.

Dự án cộng tác và các dự án trên Google Cloud

Mỗi dự án Apps Script đều liên kết với một dự án Google Cloud. Các dự án trên Google Cloud có nhóm chủ sở hữu, người chỉnh sửa và các vai trò khác riêng. Những vai trò này có thể khác với nhóm người dùng có thể truy cập vào dự án tập lệnh.

Nếu dự án tập lệnh của bạn dự định được phát hành dưới dạng một tiện ích bổ sung, thì dự án đó phải sử dụng một dự án Google Cloud tiêu chuẩn. Khi cộng tác trên một ứng dụng dùng dự án Google Cloud tiêu chuẩn, bạn nên định cấu hình các chủ sở hữu và vai trò trên Google Cloud để đảm bảo tất cả cộng tác viên đều có cấp truy cập phù hợp. Điều này giúp ngăn chặn các tình huống mà bạn mất quyền truy cập vào phần cài đặt Đám mây của dự án do chủ sở hữu của dự án không còn thuộc tổ chức của bạn nữa. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tiện ích bổ sung.

Cộng tác và điều kiện kích hoạt

Khi bạn cộng tác trong một dự án, mọi điều kiện kích hoạt có thể cài đặt mà bạn tạo sẽ không được chia sẻ với những người có quyền truy cập vào dự án của bạn. Nếu cần thiết lập điều kiện kích hoạt nhất quán cho tất cả các cộng tác viên, bạn có thể sử dụng dịch vụ tập lệnh để tạo điều kiện kích hoạt theo phương thức lập trình trong thời gian chạy. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quản lý điều kiện kích hoạt theo phương thức lập trình.

Cộng tác và thư viện

Cộng tác viên của dự án có thể sử dụng thư viện có trong dự án của bạn. Tuy nhiên, nếu không có quyền truy cập tối thiểu ở cấp độ đọc vào một thư viện đi kèm, thì họ sẽ không thể sử dụng các thư viện đó – tập lệnh sẽ gửi lỗi trong trường hợp này. Để biết thêm thông tin về thư viện, hãy xem phần Quản lý thư viện.

Cộng tác và thuộc tính người dùng

Thuộc tính người dùng là duy nhất cho người dùng đã tạo ra thuộc tính đó. Điều này có nghĩa là cộng tác viên dự án không thể xem hoặc truy cập vào các thuộc tính người dùng của bạn, đồng thời bạn cũng không thể xem hoặc truy cập vào các thuộc tính của họ. Dùng thuộc tính tập lệnh nếu bạn muốn chia sẻ các thuộc tính cụ thể của dự án với cộng tác viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn về thuộc tính.