Bạn có thể phát triển tiện ích bổ sung bằng Apps Script hoặc cơ sở hạ tầng lưu trữ, chuỗi công cụ phát triển, hệ thống kiểm soát nguồn, ngôn ngữ mã hóa và thư viện mã mà bạn ưa thích.
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tạo các tiện ích hiệu quả trong môi trường dựa trên nền tảng web, ít phải lập trình.
Thay thế cho Apps Script, bạn có thể tạo tiện ích bổ sung bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào bạn muốn, miễn là bạn có thể trả về tệp JSON có định dạng đúng để giao diện hiển thị dưới dạng thẻ.
Nhận trợ giúp, báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng.
Bạn muốn xem các Tiện ích bổ sung của Google Workspace đang hoạt động?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp các video về mẹo, thủ thuật và tính năng mới nhất.