Tổng quan về Google Apps Script

Google Apps Script là một nền tảng phát triển ứng dụng nhanh chóng, giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng tạo các ứng dụng cho doanh nghiệp tích hợp vớiGoogle Workspace. Bạn viết mã bằng JavaScript hiện đại và có quyền truy cập vào các thư viện tích hợp cho các ứng dụng Google Workspace yêu thích như Gmail, Lịch, Drive, v.v. Bạn không cần cài đặt gì cả — chúng tôi cung cấp cho bạn trình soạn thảo mã ngay trong trình duyệt, còn các tập lệnh sẽ chạy trên các máy chủ của Google.

Nếu bạn mới sử dụng JavaScript, Codecademy cung cấp một số khoá học về JavaScript. (Xin lưu ý rằng những khoá học này không do Google phát triển và không liên kết với Google.)

Bạn muốn xem Apps Script hoạt động?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp các video về các mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.

Apps Script có thể làm gì?

Apps Script rất linh hoạt. Ngoài ra, bạn có thể:

Thử bắt đầu nhanh

Hãy thử một trong các cách bắt đầu nhanh sau đây để thiết lập và chạy dự án Apps Script trong chưa đầy 5 phút.