REST Resource: projects.versions

Kaynak: Sürüm

Komut dosyası proje sürümünü temsil eden bir kaynak. Sürüm, komut dosyası projesinin "anlık görüntüsü"dür ve salt okunur dallara ayrılmış bir sürüme benzer. Dağıtım oluştururken kullanılacak sürüm belirtilmelidir.

JSON gösterimi
{
  "scriptId": string,
  "versionNumber": integer,
  "description": string,
  "createTime": string
}
Alanlar
scriptId

string

Komut dosyası projesinin Drive kimliği.

versionNumber

integer

Bir sürüm oluşturulduğunda Apps Komut Dosyası tarafından oluşturulan artımlı kimlik. Bu, sistem tarafından atanan numaradır ve oluşturulduktan sonra değiştirilemez.

description

string

Bu sürümün açıklaması.

createTime

string (Timestamp format)

Sürümün oluşturulduğu tarih.

Nanosaniye çözünürlüğe ve en fazla dokuz kesir basamağına sahip, RFC3339 UTC "Zulu" biçiminde bir zaman damgası. Örnekler: "2014-10-02T15:01:23Z" ve "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

Yöntemler

create

Mevcut kodu kullanarak, benzersiz bir sürüm numarasına sahip yeni bir sabit sürüm oluşturur.

get

Bir komut dosyası projesinin sürümünü alır.

list

Bir komut dosyası projesinin sürümlerini listeleyin.