שירות Tasks

שירות Tasks מאפשר להשתמש ב-Google Tasks API ב-Apps Script. ממשק ה-API הזה מאפשר למשתמשים לנהל את המשימות שלהם ב-Gmail.

חומרי עזר

במאמרי העזרה של Tasks API תוכלו לקרוא מידע מפורט על השירות הזה. כמו כל השירותים המתקדמים ב-Apps Script, שירות Tasks משתמש באותם אובייקטים, שיטות ופרמטרים כמו ב-API הציבורי. למידע נוסף, ראו איך נקבעות חתימות של שיטות.

במדריך התמיכה של Tasks תוכלו לדווח על בעיות ולקבל תמיכה נוספת.

אפליקציה לדוגמה

אפליקציית האינטרנט לדוגמה Simple Tasks מדגימה איך להשתמש בשירות Tasks גם לפעולות קריאה וגם כתיבה. הקוד המקורי המלא מופיע במאגר GitHub.

קוד לדוגמה

הקוד לדוגמה הבא משתמש בגרסה 1 של ה-API.

הצגת רשימה של משימות

בדוגמה הזו מוצגת רשימה של רשימות המשימות בחשבון.

advanced/tasks.gs
/**
 * Lists the titles and IDs of tasksList.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasklists/list
 */
function listTaskLists() {
 try {
  // Returns all the authenticated user's task lists.
  const taskLists = Tasks.Tasklists.list();
  // If taskLists are available then print all tasklists.
  if (!taskLists.items) {
   console.log('No task lists found.');
   return;
  }
  // Print the tasklist title and tasklist id.
  for (let i = 0; i < taskLists.items.length; i++) {
   const taskList = taskLists.items[i];
   console.log('Task list with title "%s" and ID "%s" was found.', taskList.title, taskList.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Task API
  console.log('Failed with an error %s ', err.message);
 }
}

הצגת רשימת המשימות

בדוגמה הזו מוצגת רשימה של המשימות ברשימת משימות נתונה.

advanced/tasks.gs
/**
 * Lists task items for a provided tasklist ID.
 * @param {string} taskListId The tasklist ID.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasks/list
 */
function listTasks(taskListId) {
 try {
  // List the task items of specified tasklist using taskList id.
  const tasks = Tasks.Tasks.list(taskListId);
  // If tasks are available then print all task of given tasklists.
  if (!tasks.items) {
   console.log('No tasks found.');
   return;
  }
  // Print the task title and task id of specified tasklist.
  for (let i = 0; i < tasks.items.length; i++) {
   const task = tasks.items[i];
   console.log('Task with title "%s" and ID "%s" was found.', task.title, task.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Task API
  console.log('Failed with an error %s', err.message);
 }
}

הוספת משימה

הדוגמה הזו מוסיפה משימה חדשה לרשימת משימות.

advanced/tasks.gs
/**
 * Adds a task to a tasklist.
 * @param {string} taskListId The tasklist to add to.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasks/insert
 */
function addTask(taskListId) {
 // Task details with title and notes for inserting new task
 let task = {
  title: 'Pick up dry cleaning',
  notes: 'Remember to get this done!'
 };
 try {
  // Call insert method with taskDetails and taskListId to insert Task to specified tasklist.
  task = Tasks.Tasks.insert(task, taskListId);
  // Print the Task ID of created task.
  console.log('Task with ID "%s" was created.', task.id);
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Tasks.insert() of Task API
  console.log('Failed with an error %s', err.message);
 }
}