Package google.type

Indeks

LatLng

Obiekt reprezentujący parę szerokości i długości geograficznej. Wartość ta jest wyrażana jako para podwójnej wartości reprezentującej stopnie szerokości i długości geograficznej w stopniach. O ile nie wskazano inaczej, ten obiekt musi być zgodny ze standardem WGS84. Wartości muszą mieścić się w znormalizowanych zakresach.

Pola
latitude

double

Szerokość geograficzna w stopniach. Musi mieścić się w zakresie [-90,0; +90,0].

longitude

double

Długość geograficzna w stopniach. Musi mieścić się w zakresie [-180,0; +180,0].