Dokumentacja źródłowa

Ta sekcja zawiera dokumentację referencyjną dotyczącą interfejsów API, które składają się na rozwiązanie dotyczące przejazdów i dostaw na żądanie.

Interfejs API Fleet Engine

gRPC,

REST

Rejestrowanie

Pakiet SDK sterownika

Android,

iOS,

Pakiet SDK dla klientów indywidualnych

Android,

iOS,

Dokumentację dotyczącą pakietu SDK do nawigacji znajdziesz w dokumentacji SDK nawigacji na Androida lub pakiecie SDK nawigacji na iOS.

Biblioteka udostępniania czynności JavaScript

Dokumentacja biblioteki udostępniania czynności JavaScript w języku JavaScript jest dostępna w dokumentacji interfejsu Google Maps JavaScript API.