Câu hỏi thường gặp

Trợ giúp

Làm cách nào để di chuyển sang API năng lượng mặt trời mới từ phiên bản trước?

Tôi có thể tìm trợ giúp ở đâu?

Những mã lỗi này có ý nghĩa gì?

Cấu hình dự án

Tôi cần có những quyền gì đối với dự án của mình trên Google Cloud?

Tôi có thể sử dụng khoá API với nhiều dự án trên Google Cloud không?

 • Không, chỉ sử dụng khoá API của bạn cho một dự án trên Google Cloud. Nếu bạn có nhiều dự án Cloud hơn, mỗi dự án nên có khoá API riêng. Xin lưu ý rằng trong một dự án, việc có nhiều khoá API là điều bình thường.

Chi phí

Làm cách nào để giới hạn chi phí?

Mô hình năng lượng mặt trời

Tần suất làm mới dữ liệu là bao nhiêu?

 • Dữ liệu mới luôn được thêm vào, nhưng chúng tôi không có tốc độ làm mới cụ thể cho các khu vực cụ thể. Một số khu vực sử dụng hình ảnh đã được vài năm trước. Vui lòng xem ngày chụp của hình ảnh liên quan và gửi ý kiến phản hồi.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về các giả định cho phân tích tài chính dựa trên năng lượng mặt trời ở đâu?

 • Google sử dụng thông tin về các ưu đãi của chính phủ dành cho nguồn năng lượng mặt trời, cùng với các dữ liệu và mô hình tài chính khác từ công ty Nghiên cứu về năng lượng sạch.

API có xem xét ống khói và cửa mái khi đánh giá vị trí lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời không?

 • Có, với bản đồ độ cao, ống khói và cửa mái được xác định là hình chữ nhật nhỏ và mô hình loại trừ các tấm pin năng lượng mặt trời.

API có thể nhìn thấy bên trong toà nhà không?

 • Không, chỉ có mái nhà.

API có thể đánh giá một căn hộ cụ thể trong một khu phức hợp toà nhà không?

 • Tuỳ trường hợp. Mô hình này sử dụng dữ liệu của Google Maps. Vì vậy, nếu căn hộ được phân loại là toàn bộ toà nhà trong Google Maps, thì mái của một căn hộ cụ thể trong toà nhà đó sẽ được hiển thị là riêng biệt.

Tại sao đôi khi API không trả về bất kỳ dữ liệu nào cho một toà nhà mà tôi biết là có tồn tại?

 • Điều này có thể xảy ra khi có những toà nhà mới hơn chưa tồn tại khi hệ thống nhận ra hoạt động lập bản đồ tại thời điểm đó.

Làm cách nào để sử dụng lớp dữ liệu năng lượng mặt trời thông lượng để trực quan hoá bóng đổ?

 • Mái nhà hướng Bắc có ít thông lượng hơn (bức xạ mặt trời), tức là chúng sẽ có bóng râm cao hơn. Bạn có thể tận dụng thông tin này khi đánh giá năng lượng mặt trời. Lớp dữ liệu thông lượng cho phép bạn trực quan hoá thông lượng về màu sắc.
 • Ngoài ra, bạn có thể tạo các thẻ thông lượng của riêng mình và tuỳ chỉnh màu sắc, đặc biệt là khi bạn muốn xác định các giá trị số cụ thể của bóng trên mái nhà.

Làm cách nào để sử dụng hourlyShadeUrls từ dịch vụ dataLayer?

 • Bạn có thể xem lại thông tin tổng quan nhanh hằng ngày về bóng đổ trong suốt cả năm và tạo ảnh GIF động hoặc video về sự thay đổi bóng đổ trong một năm.

Tôi có thể thực hiện phép tính tuỳ chỉnh của riêng mình không?

 • Có, có thể sử dụng các lớp dữ liệu năng lượng mặt trời thông lượng và DSM (bản đồ độ cao tại mỗi điểm) để tuỳ chỉnh tốt hơn.

Tại sao API trả về một URL và tôi có thể làm gì với các URL đó?

 • URL là các con trỏ ngắn hạn để cho phép bạn tải các lớp dữ liệu tương ứng xuống.