การวางซ้อนพื้น

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript
 1. บทนำ
 2. เพิ่มการวางซ้อนพื้น
 3. นำการวางซ้อนพื้นออก

เกริ่นนำ

การวางซ้อนคือวัตถุบนแผนที่ที่เชื่อมโยงกับพิกัดละติจูด/ลองจิจูด จึงเคลื่อนที่ได้เมื่อคุณลากหรือซูมแผนที่ หากต้องการวางรูปภาพบนแผนที่ คุณใช้ออบเจ็กต์ GroundOverlay ได้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการวางซ้อนประเภทอื่นๆ ดู การวาดบนแผนที่

เพิ่มการวางซ้อนพื้น

เครื่องมือสร้างสำหรับ GroundOverlay จะระบุ URL ของอิมเมจและ LatLngBounds ของรูปภาพเป็นพารามิเตอร์ ภาพจะแสดงผลบนแผนที่โดยถูกจำกัดตามขอบเขตที่ระบุ และสอดคล้องโดยใช้การฉายภาพของแผนที่

TypeScript

// This example uses a GroundOverlay to place an image on the map
// showing an antique map of Newark, NJ.

let historicalOverlay;

function initMap(): void {
 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 13,
   center: { lat: 40.74, lng: -74.18 },
  }
 );

 const imageBounds = {
  north: 40.773941,
  south: 40.712216,
  east: -74.12544,
  west: -74.22655,
 };

 historicalOverlay = new google.maps.GroundOverlay(
  "https://storage.googleapis.com/geo-devrel-public-buckets/newark_nj_1922-661x516.jpeg",
  imageBounds
 );
 historicalOverlay.setMap(map);
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
 }
}
window.initMap = initMap;

JavaScript

// This example uses a GroundOverlay to place an image on the map
// showing an antique map of Newark, NJ.
let historicalOverlay;

function initMap() {
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 13,
  center: { lat: 40.74, lng: -74.18 },
 });
 const imageBounds = {
  north: 40.773941,
  south: 40.712216,
  east: -74.12544,
  west: -74.22655,
 };

 historicalOverlay = new google.maps.GroundOverlay(
  "https://storage.googleapis.com/geo-devrel-public-buckets/newark_nj_1922-661x516.jpeg",
  imageBounds,
 );
 historicalOverlay.setMap(map);
}

window.initMap = initMap;
ดูตัวอย่าง

ลองใช้ตัวอย่าง

นำการวางซ้อนพื้นออก

หากต้องการนำการวางซ้อนออกจากแผนที่ ให้เรียกเมธอด setMap() ของการวางซ้อนที่ผ่าน null โปรดทราบว่าการเรียกใช้วิธีนี้จะไม่ลบการวางซ้อน แล้วนำการวางซ้อนออกจากแผนที่ แต่หากคุณต้องการลบการวางซ้อน คุณควรนำออกจากแผนที่แล้วตั้งค่าภาพซ้อนทับเป็น null

function removeOverlay() {
 historicalOverlay.setMap(null);
}

ดูตัวอย่าง