שילוב ספרייה

שילוב הוא מסגרת לטיפול בטיפול באירועים אסינכרוניים על ידי שילוב אופרטורים לעיבוד אירועים. השילוב מאפשר לך לקרוא בקלות את הקוד ולנהל אותו על ידי ריכוז הקוד של עיבוד האירועים.

ספריית GoogleMapsPlatformשילוב היא ספריית סוויפט שמחזירה Publishers עבור ה-SDK של מפות Google ל-iOS ו-'SDK של מקומות' ל-iOS, כך שתוכלו לנצל את מגוון התכונות המשולבות.

התקנה

מומלץ לעיין בספרייה של GoogleMapsPlatformשילוב עם GitHub לעיון בדרישות המערכת האחרונות ובהוראות ההתקנה.

שימוש לדוגמה

הספרייה של GoogleMapsPlatform כוללת את הכיתה GMSMapViewPublisher, הכוללת נכסים של בעלי תוכן דיגיטלי שמאפשרים להירשם לאירועים שהמפה מפיקה.

בדוגמה הבאה מוגדר מופע של GMSMapViewPublisher לצורך הרשמה לאירועי שינוי מצלמה:

let publisher = GMSMapViewPublisher(mapView: mapView)
publisher.didChangeCameraPosition.sink { cameraPosition in
  print("Camera position at \(cameraPosition.target)")
}

המאמרים הבאים