שילוב ספרייה

שילוב הוא מסגרת לטיפול באירועים אסינכרוניים על ידי שילוב אופרטורים של עיבוד אירועים. בעזרת שילוב, קל יותר לקרוא את הקוד ולתחזק אותו על ידי ריכוז הקוד של עיבוד האירועים.

ספריית Google MapsPlatformשילוב היא ספריית Swift שמחזירה את Publishers עבור ה-SDK של מפות Google ל-iOS ו-Place SDK ל-iOS, כדי שתוכלו ליהנות מהמגוון העשיר של תכונות השילוב.

התקנה

במסמכי התיעוד בנושא ספריית Google MapsPlatformשילוב ב-GitHub תוכלו למצוא את דרישות המערכת העדכניות ביותר והוראות התקנה.

שימוש לדוגמה

הספרייה Google MapsPlatformIntegration כוללת את המחלקה GMSMapViewPublisher, שמכילה מאפיינים של בעל אתר שמאפשרים להירשם לאירועים שמופקים על ידי המפה.

בדוגמה הבאה מגדירים מופע של GMSMapViewPublisher להרשמה לאירועי שינוי במצלמה:

let publisher = GMSMapViewPublisher(mapView: mapView)
publisher.didChangeCameraPosition.sink { cameraPosition in
  print("Camera position at \(cameraPosition.target)")
}

המאמרים הבאים