Thông báo lỗi

Trang này mô tả các thông báo lỗi mà Maps Nhúng API có thể trả về. Khi xảy ra lỗi, API Nhúng của Maps sẽ hiển thị văn bản thông báo lỗi thay cho bản đồ. Cũng có thể xảy ra một số tình trạng lỗi, dẫn đến việc hiển thị bản đồ có hình mờ.

Số yêu cầu không hợp lệ

Trong trường hợp yêu cầu không hợp lệ, API nhúng của Maps sẽ trả về mã trạng thái HTTP 4xx và thông báo mô tả sự cố. Dưới đây là ví dụ về các điều kiện lỗi như vậy. Lưu ý: Đây không phải là danh sách đầy đủ các lỗi có thể xảy ra. Vui lòng kiểm tra mã lỗi thực tế và thông báo mà API trả về để biết thông tin chi tiết về các vấn đề cụ thể.

Ví dụ về điều kiện lỗi Mã trạng thái
Yêu cầu có một thông số không hợp lệ hoặc thiếu một thông số bắt buộc. Ví dụ: tham số zoom không nằm trong phạm vi giá trị số dự kiến hoặc thiếu tham số bắt buộc trong yêu cầu. 400 BAD REQUEST
Khoá API trong yêu cầu không hợp lệ. 403 FORBIDDEN

Các lỗi về khoá API và QPS

Khoá API và lỗi QPS được coi là yêu cầu không hợp lệ. Có thể kể đến một số nguyên nhân như sau:

Lỗi thanh toán và lỗi tham chiếu HTTP

Bản đồ bị tối màu, hoặc hình ảnh Chế độ xem đường phố "tiêu cực", có hình mờ bằng

Kiểm tra lỗi trong trình duyệt của bạn

Đối với các lỗi tham chiếu HTTP và lỗi Thanh toán, API Nhúng của Maps sẽ ghi thông báo lỗi vào window.console. Đối với các yêu cầu không hợp lệ (bao gồm cả khoá API và lỗi QPS), chỉ có mã trạng thái HTTP 4xx được báo cáo trong bảng điều khiển. Phần này giải thích cách bạn có thể kiểm tra đầu ra của bảng điều khiển trong Google Chrome. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ trình duyệt nào khác, vui lòng xem tài liệu dành cho nhà phát triển trình duyệt của bạn. Để bạn tham khảo, sau đây là danh sách các công cụ để kiểm tra kết quả trên bảng điều khiển ở một số trình duyệt khác.

Trong Chrome, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển JavaScript để kiểm tra kết quả đầu ra của bảng điều khiển như sau.

  1. Để mở Công cụ cho nhà phát triển, hãy chọn biểu tượng trình đơn > Công cụ khác > Công cụ cho nhà phát triển.
  2. Để mở Bảng điều khiển JavaScript, hãy nhấp vào thẻ Bảng điều khiển ở đầu cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển. Bạn cũng có thể dùng phím ESC để bật/tắt Bảng điều khiển JavaScript.