Korzystanie z kluczy interfejsu API

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z pakietu SDK Map Google na Androida, musisz mieć projekt z kontem rozliczeniowym i włączonym pakietem Maps SDK na Androida. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie w Cloud Console.

Tworzenie kluczy interfejsu API

Klucz interfejsu API to unikalny identyfikator, który uwierzytelnia żądania powiązane z Twoim projektem na potrzeby wykorzystania i rozliczeń. Musisz mieć co najmniej 1 klucz interfejsu API powiązany z projektem.

Aby utworzyć klucz interfejsu API:

Konsola

 1. Otwórz stronę Google Maps Platform > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Na stronie Dane logowania kliknij Utwórz dane logowania > Klucz interfejsu API.
  W oknie Utworzono klucz interfejsu API pojawi się nowo utworzony klucz interfejsu API.
 3. Kliknij Zamknij.
  Nowy klucz interfejsu API pojawi się na stronie Dane logowania w sekcji Klucze interfejsu API.
  Zanim użyjesz klucza interfejsu API w środowisku produkcyjnym, ogranicz jego użycie.

(pakiet) SDK Cloud

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i o następujących poleceniach:

Ograniczanie kluczy interfejsu API

Zdecydowanie zalecamy ograniczenie użycia kluczy interfejsu API do tych interfejsów API, które są niezbędne dla aplikacji. Ograniczenie kluczy interfejsu API zwiększa bezpieczeństwo aplikacji, chroni ją przed niechcianymi żądaniami. Więcej informacji znajdziesz w artykule o sprawdzonych metodach zabezpieczania interfejsów API.

Jeśli ograniczasz swój klucz interfejsu API, musisz podać odcisk cyfrowy certyfikatu SHA-1 klucza podpisywania, który został użyty do podpisania aplikacji. Istnieją 2 typy certyfikatów:

 • Certyfikat debugowania: używaj certyfikatu tego typu tylko w przypadku testowanych aplikacji i innego kodu nieprodukcyjnego. Nie próbuj publikować aplikacji podpisanej certyfikatem debugowania. Narzędzia Android SDK generują ten certyfikat automatycznie podczas uruchamiania kompilacji do debugowania.
 • Certyfikat wersji: użyj tego certyfikatu, gdy wszystko będzie gotowe do opublikowania aplikacji w sklepie z aplikacjami. Narzędzia Android SDK generują ten certyfikat podczas uruchamiania kompilacji do publikacji.

Więcej informacji o podpisywaniu aplikacji na Androida i certyfikatach znajdziesz w przewodniku Podpisywanie aplikacji.

Instrukcje, jak znaleźć odcisk cyfrowy certyfikatu podpisywania, znajdziesz w tych artykułach:

Aby ograniczyć klucz interfejsu API:

Konsola

 1. Otwórz stronę Google Maps Platform > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Wybierz klucz interfejsu API, dla którego chcesz ustawić ograniczenie. Pojawi się strona właściwości klucza interfejsu API.
 3. W sekcji Ograniczenia klucza ustaw te ograniczenia:
  • Ograniczenia aplikacji:
   1. Wybierz Aplikacje na Androida.
   2. Kliknij + Dodaj nazwę pakietu i odcisk cyfrowy.
   3. Wpisz nazwę pakietu i odcisk cyfrowy certyfikatu SHA-1. Przykład:
    com.example.android.mapexample
    BB:0D:AC:74:D3:21:E1:43:67:71:9B:62:91:AF:A1:66:6E:44:5D:75
  • Ograniczenia interfejsów API:
   1. Kliknij Ogranicz klucz.
   2. Z menu Wybierz interfejsy API wybierz Pakiet SDK Map Google na Androida. Jeśli pakietu SDK Map Google na Androida nie ma na liście, musisz go enable.
 4. Aby zastosować zmiany, kliknij Zapisz.

(pakiet) SDK Cloud

Wyświetl listę istniejących kluczy.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Usuń obecne ograniczenia istniejącego klucza.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Ustaw nowe ograniczenia istniejącego klucza.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="maps-android-backend.googleapis.com"
  --allowed-application="sha1_fingerprint=SHA1_FINGERPRINT,package_name=ANDROID_PACKAGE_NAME"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i o następujących poleceniach:

Co dalej

Gdy masz już klucz interfejsu API, utwórz i skonfiguruj projekt zgodnie z opisem w sekcji Konfigurowanie projektu Android Studio.