API Nền tảng Google Maps theo nền tảng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn không biết mình cần API nào? Dùng thử bộ chọn API.

Android

SDK Maps dành cho Android. Maps cho ứng dụng Android gốc của bạn.

SDK Địa điểm dành cho Android. Kết nối người dùng của bạn với thông tin về hàng triệu địa điểm.

iOS

SDK Maps dành cho iOS. Maps cho ứng dụng iOS gốc của bạn.

SDK Địa điểm dành cho iOS. Kết nối người dùng của bạn với thông tin về hàng triệu địa điểm.

API web

API Nhúng của Maps. Thêm Google Map vào trang web của bạn mà không giới hạn mã hoặc hạn mức.

API JavaScript cho Maps. Tùy chỉnh bản đồ bằng nội dung và hình ảnh của riêng bạn.

Thư viện địa điểm, API JavaScript cho Maps. Thông tin cập nhật về hàng triệu địa điểm.

API tĩnh của Maps. Hình ảnh bản đồ đơn giản, có thể nhúng với mã tối thiểu.

API tĩnh của Chế độ xem phố. Hình ảnh và ảnh toàn cảnh trong thế giới thực.

API dịch vụ web

API Đường đi. Chỉ đường giữa nhiều vị trí.

API Ma trận khoảng cách. Thời gian di chuyển và khoảng cách cho nhiều điểm đến.

API elevation. Dữ liệu độ cao cho bất kỳ điểm nào trên thế giới.

API mã hóa địa lý. Chuyển đổi giữa địa chỉ và tọa độ địa lý.

API vị trí địa lý. Dữ liệu vị trí từ các trạm phát sóng và nút Wi-Fi.

API Địa điểm. Thông tin cập nhật về hàng triệu địa điểm.

API đường. Chức năng chụp nhanh để theo dõi chính xác đường dẫn GPS.

API múi giờ. Dữ liệu múi giờ cho bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Nhiều nền tảng

URL của Maps. Chạy Google Maps và bắt đầu một hành động, như tìm kiếm hoặc chỉ đường, bằng cách sử dụng lược đồ URL chung trên nhiều nền tảng.