ภาพรวม

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Cast.framework.CastReceiverContext

Cast.framework.PlayerManager

Cast.framework.events.MediaInformationChangedEvent

Cast.framework.events.TracksChangedEvent

Cast.framework.messages.CloudMediaStatus

Cast.framework.messages.DisplayStatusRequestData

Cast.framework.messages.RefreshCredentialsRequestData

cast.framework.messages.StoreSessionRequestData

Cast.framework.system.Event

cast.framework.system.feedbackStartedEvent

Cast.framework.system.MaxVideoความละเอียดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์

Cast.framework.system.ปิดระบบ

Cast.framework.ui.PlayerData