คลาส: ContentRating

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ผู้ผลิต

การจัดประเภทเนื้อหา

ContentRating() ใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

คะแนนไอคอน

ไอคอนการจัดประเภทเนื้อหา หากมี ระบบจะแสดงชื่อดังกล่าวพร้อมตัวอย่าง "กําลังเล่นถัดไป"