คลาส: NetworkRequestInfo

ผู้ผลิต

NetworkRequestInfo

ใหม่ NetworkRequestInfo()

พร็อพเพอร์ตี้

content

อาร์เรย์ Uint8 ที่เป็นค่าว่างได้

เนื้อหาของคำขอ ซึ่งอาจใช้เพื่อแก้ไขเนื้อหาคำขอใบอนุญาต

headers

ออบเจ็กต์

ออบเจ็กต์ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการส่งในส่วนหัว

timeoutInterval

ตัวเลขที่เป็นโมฆะ

ระยะหมดเวลาของคำขอเครือข่ายเป็นมิลลิวินาที

url

สตริงที่เว้นว่างได้

URL ที่ขอ

withCredentials

boolean

เมื่อตั้งค่าเป็น true การตั้งค่านี้บ่งชี้ว่าควรส่งคำขอการควบคุมการเข้าถึง CORS โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เช่น คุกกี้หรือส่วนหัวการให้สิทธิ์