Google jest zaangażowany w promowanie równości rasowej dla społeczności czarnych. Zobacz jak.

ARCore API reference

The API reference documentation provides detailed information for each of the classes and methods in the ARCore SDK. Choose your preferred platform from the list below.