Görevler Hizmeti

Görevler hizmeti, Apps Komut Dosyası'nda Google Tasks API'yi kullanmanıza olanak tanır. Bu API, kullanıcıların görevlerini Gmail'de yönetmesini sağlar.

Referans

Bu hizmet hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Tasks API'nin referans belgelerini inceleyin. Apps Komut Dosyası'ndaki tüm gelişmiş hizmetler gibi Görevler hizmeti de herkese açık API ile aynı nesneleri, yöntemleri ve parametreleri kullanır. Daha fazla bilgi için Yöntem imzaları nasıl belirlenir? başlıklı makaleye bakın.

Sorunları bildirmek ve daha fazla destek almak için Görevler destek kılavuzuna bakın.

Örnek uygulama

Örnek web uygulaması Basit Görevler, Görevler hizmetinin hem okuma hem de yazma işlemleri için nasıl kullanılacağını gösterir. Kaynak kodun tamamını GitHub depomuzda görüntüleyebilirsiniz.

Örnek kod

Aşağıdaki örnek kod, API'nin 1. sürümünü kullanmaktadır.

Görev listelerini listeleyin

Bu örnek, hesabınızdaki görev listelerini listeler.

advanced/tasks.gs
/**
 * Lists the titles and IDs of tasksList.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasklists/list
 */
function listTaskLists() {
 try {
  // Returns all the authenticated user's task lists.
  const taskLists = Tasks.Tasklists.list();
  // If taskLists are available then print all tasklists.
  if (!taskLists.items) {
   console.log('No task lists found.');
   return;
  }
  // Print the tasklist title and tasklist id.
  for (let i = 0; i < taskLists.items.length; i++) {
   const taskList = taskLists.items[i];
   console.log('Task list with title "%s" and ID "%s" was found.', taskList.title, taskList.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Task API
  console.log('Failed with an error %s ', err.message);
 }
}

Görevleri listeleyin

Bu örnek, belirli bir görev listesindeki görevleri listeler.

advanced/tasks.gs
/**
 * Lists task items for a provided tasklist ID.
 * @param {string} taskListId The tasklist ID.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasks/list
 */
function listTasks(taskListId) {
 try {
  // List the task items of specified tasklist using taskList id.
  const tasks = Tasks.Tasks.list(taskListId);
  // If tasks are available then print all task of given tasklists.
  if (!tasks.items) {
   console.log('No tasks found.');
   return;
  }
  // Print the task title and task id of specified tasklist.
  for (let i = 0; i < tasks.items.length; i++) {
   const task = tasks.items[i];
   console.log('Task with title "%s" and ID "%s" was found.', task.title, task.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Task API
  console.log('Failed with an error %s', err.message);
 }
}

Görev ekle

Bu örnek, görev listesine yeni bir görev ekler.

advanced/tasks.gs
/**
 * Adds a task to a tasklist.
 * @param {string} taskListId The tasklist to add to.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasks/insert
 */
function addTask(taskListId) {
 // Task details with title and notes for inserting new task
 let task = {
  title: 'Pick up dry cleaning',
  notes: 'Remember to get this done!'
 };
 try {
  // Call insert method with taskDetails and taskListId to insert Task to specified tasklist.
  task = Tasks.Tasks.insert(task, taskListId);
  // Print the Task ID of created task.
  console.log('Task with ID "%s" was created.', task.id);
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Tasks.insert() of Task API
  console.log('Failed with an error %s', err.message);
 }
}