Reports API: nazwy zdarzeń w raportach aktywności administratora

Raport aktywności administratora zawiera informacje o aktywnościach w konsoli administracyjnej wszystkich administratorów Twojego konta. Aktywności administracyjne są uporządkowane według typu składającego się z eventNames związanych z tą aktywnością.

Raport aktywności administratora to:

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku dla programistów i w przewodniku po interfejsie API.