Dokumentacja interfejsu Admin SDK API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Admin SDK API to zbiór interfejsów RESTowych, które umożliwiają administratorom zarządzanie organizacjami Google Workspace na dużą skalę. Możesz między innymi zintegrować programowo z infrastrukturą IT, tworzyć konta użytkowników, aktualizować ustawienia i kontrolować aktywność.

Wybierz poniżej interfejs API, aby zobaczyć podsumowania zasobów i szczegółowe informacje.

Admin SDK API wersja 1

Admin SDK API w wersji 1.1beta1