Method: resources.features.rename

Zmienia nazwę funkcji.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{customer}/resources/features/{oldName}/rename

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
customer

string

Unikalny identyfikator konta Google Workspace klienta. Jako administrator konta możesz też używać aliasu my_customer do reprezentowania identyfikatora klienta swojego konta.

oldName

string

Unikalny identyfikator obiektu, którego nazwę chcesz zmienić.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu FeatureRename.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, będzie to ogólna odpowiedź HTTP, której format jest zdefiniowany przez metodę.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://apps-apis.google.com/a/feeds/calendar/resource/
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.

FeatureRename

Zapis JSON
{
  "newName": string
}
Pola
newName

string

Nowa nazwa obiektu.