Method: chromeosdevices.moveDevicesToOu

Przenosi lub wstawia wiele urządzeń z Chrome OS do jednostki organizacyjnej. Jednocześnie możesz przenieść maksymalnie 50 urządzeń.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{customerId}/devices/chromeos/moveDevicesToOu

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
customerId

string

Niezmienne. Identyfikator konta Google Workspace

Parametry zapytania

Parametry
orgUnitPath

string

Pełna ścieżka docelowej jednostki organizacyjnej lub jej identyfikatora

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu ChromeOsMoveDevicesToOu.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, odpowiedź będzie ogólną odpowiedzią HTTP, której format jest zdefiniowany przez tę metodę.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromeos

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.

ChromeOsMoveDevicesToOu

Zapis JSON
{
  "deviceIds": [
    string
  ]
}
Pola
deviceIds[]

string

Urządzenia z ChromeOS zostaną przeniesione do jednostki organizacyjnej