Method: transfers.insert

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wstawia prośbę o przeniesienie danych.Szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących aplikacji znajdziesz w artykule o parametrach przenoszenia.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/datatransfer/v1/transfers

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu DataTransfer.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję DataTransfer.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie OAuth 2.0.