Parametry przenoszenia

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ta strona zawiera dodatkowe informacje o parametrach dostępnych dla aplikacji obsługujących przenoszenie danych. Możesz też dynamicznie pobierać listę parametrów, wywołując metodę applications.list().

Kalendarz Google (identyfikator aplikacji: 435070579839)
RELEASE_RESOURCES

Możliwe wartości:

  • TRUE – zwolnienie zasobów na potrzeby przyszłych wydarzeń.

Możesz przenieść tylko przyszłe wydarzenia, które nie są prywatne, zawierają co najmniej jednego gościa lub zasób i znajdują się w kalendarzu głównym użytkownika źródłowego. Jeśli wszystkie te warunki nie zostaną spełnione, dla użytkownika docelowego zostanie utworzony pusty kalendarz pomocniczy. Jeśli to pole nie zostanie określone w żądaniu, zasoby nie zostaną zwolnione.

Strony Currents (identyfikator aplikacji: 553547912911)
Brak obsługiwanych parametrów.
Dokumenty Google i Dysk Google (identyfikator aplikacji: 55656082996)
PRIVACY_LEVEL

Poziom prywatności plików do przeniesienia. Możliwe wartości:

  • PRIVATE – pliki, które nie są nikomu udostępniane.
  • SHARED – pliki udostępnione co najmniej jednemu innemu użytkownikowi.

Jeśli w żądaniu nie podano tego parametru, zostanie on domyślnie ustawiony na SHARED. Aby przenieść wszystkie pliki, w żądaniu podaj PRIVATE i SHARED.