Tworzenie listy adresów URL

Aby nasze systemy mogły znaleźć Twoje treści, potrzebują prowadzących do nich adresów URL. Zgodnie z informacjami we wprowadzeniu do indeksowania nasze systemy indeksują treści na stronach, korzystając z algorytmów. Nie wymaga to żadnego działania z Twojej strony. Zazwyczaj taka procedura jest zupełnie wystarczająca.

Jeśli jednak masz zawartość, do której nie ma linków na innych stronach, np. nowe strony lub informacje trudne do rozpoznania, możesz pomóc naszym systemom w określeniu adresów URL, podając je w postaci listy – to tak zwana mapa witryny. Zazwyczaj to wszystko, co należy zrobić, by ułatwić naszym systemom znajdowanie najnowszych znaczników i wyświetlanie podglądu wyników z elementami rozszerzonymi dotyczącymi Twoich treści w wynikach wyszukiwania.

Typy adresów URL, które możesz podać

Adresy URL, które możesz udostępnić Google, dzielą się na dwie kategorie:

 • Kanoniczne adresy URL – główne adresy URL treści.

  W większości przypadków kanoniczne adresy URL są preferowanym sposobem udostępniania konkretnych treści w witrynie. Gdy na przykład do treści w wersjach HTML i AMP HTML prowadzą odmienne adresy URL, ale preferujesz wersję HTML, wtedy określasz adres URL wersji HTML jako adres kanoniczny. Jeśli witryna jest w całości utworzona w formacie AMP HTML i nie ma wersji HTML, to adresem kanonicznym powinien być adres URL strony AMP (ponieważ inny adres URL nie istnieje). Więcej informacji o kanonicznych URL-ach znajdziesz w naszym Centrum pomocy.

 • Alternatywne adresy URL – adresy URL treści alternatywnych w stosunku do treści głównych.

  Zazwyczaj określasz takie adresy, gdy masz wiele wersji adresów URL prowadzących do tych samych treści – np. mogą to być strony AMP lub tłumaczenia oryginalnych treści. Gdy takie adresy URL są dodane, nasze systemy mogą łatwiej ujednolicać ranking podobnych treści i wyświetlać odpowiednie treści użytkownikom, np. strony AMP osobom korzystającym z urządzeń mobilnych.

Więcej informacji o powiązaniu zasobów online znajdziesz w naszym Centrum pomocy.

Tworzenie prostej mapy witryny

Najbardziej podstawowa mapa witryny to plik tekstowy z listą kanonicznych adresów URL. Możesz wygenerować taką listę i przechowywać ją w witrynie. W jednym wierszu podaj jeden adres URL, na przykład:

  http://www.example.com/dogs/poodles/poodle1.html
  http://www.example.com/dogs/poodles/poodle2.html
  

Taki plik możesz utworzyć, korzystając z generatorów map witryn, które są dostępne dla wielu systemów zarządzania treścią, np. WordPress i Drupal. Generatory map witryn zazwyczaj zapisują je w formacie XML (który również jest obsługiwany).

Mapa witryny w postaci pliku tekstowego pomaga jedynie w znajdowaniu treści. Nie pomaga ona naszym systemom w określaniu daty zaktualizowania treści, ponieważ nie zawiera dodatkowych metadanych, takich jak data zmiany czy lista alternatywnych adresów URL. Wskaż wszelkie alternatywne treści, zamieszczając do nich linki na stronie kanonicznej. Upewnij się, że strony alternatywne zawierają linki do kanonicznego adresu URL, zgodnie z informacjami w artykule o powiązaniu zasobów online.

Więcej informacji o mapach witryn znajdziesz w Centrum pomocy Search Console.

Tworzenie mapy witryny w formacie XML

Jeśli chcesz podać informacje o aktualizacjach dotyczących adresów URL i ustalić powiązania między nimi oraz alternatywnymi adresami URL, skorzystaj z mapy witryny w formacie XML. Może ona zawierać w jednym pliku alternatywne adresy URL i daty zmian.

Poniższy przykład to prosta mapa witryny w formacie XML dotycząca jednej strony, która określa kanoniczny URL i adres URL strony AMP, a także datę modyfikacji.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:xhtml="https://www.w3.org/1999/xhtml" >
   <url>
    <loc>http://example.com/dogs/poodles/poodle1.html</loc>
    <xhtml:link rel="amphtml" href="http://example.com/dogs/poodles/poodle1.amp.html"/>
    <lastmod>2016-01-13T18:30:02Z</lastmod>
   </url>
  </urlset>
  

Sygnatura czasowa daty powinna być zapisana w formacie W3C Datetime. Taki format pozwala pominąć godzinę, co umożliwia podanie samej daty – RRRR–MM–DD.

Wskazówki dotyczące mapy witryny

Zalecamy utworzenie mapy witryny w formacie zwykłego tekstu lub XML. Plik mapy witryny nie może zawierać więcej niż 50 000 adresów URL ani przekraczać 50 MB po zdekompresowaniu, dlatego duże liczby adresów należy dzielić między wiele plików.

Pełną listę poradników na temat mapy witryny znajdziesz w artykule Przygotowywanie i przesyłanie mapy witryny w Centrum pomocy Search Console.