סקירה כללית של קובצי עזר

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

מסמכי תיעוד נוכחיים

ריכזנו כאן קישורים לנקודות הכניסה הראשיות לגרסה הנוכחית של מקומות ב-Android:

ספריית לקוח

מסמכי עזר מדור קודם (הוצאו משימוש)

ריכזנו כאן קישורים לנקודות הכניסה הראשיות לגרסה הקודמת של SDK של מקומות ל-Android (בגרסה 16.0.0 של Google Play Services):