คลังการแสดงภาพ

ภาพรวม

Maps JavaScript API ใช้ไลบรารีในการให้บริการ คุณลักษณะเสริม ไลบรารี visualization มีคลาส HeatmapLayer ที่คุณสามารถใช้เพื่อให้เห็นภาพความเข้มของข้อมูล ณ จุดทางภูมิศาสตร์

ตัวอย่างเช่น บทแนะนําการทําแผนที่แผ่นดินไหวจะใช้คลาส HeatMapLayer เพื่อพล็อตตําแหน่งและความหนักหน่วง และจะแนะนําคุณทีละขั้นตอนผ่านรหัส

การใช้ไลบรารี

ไลบรารีการแสดงภาพคือไลบรารีแบบสมบูรณ์แบบแยกต่างหาก แยกต่างหากจากรหัส Maps JavaScript API หลัก หากต้องการใช้ฟังก์ชันการทํางานที่มีอยู่ในไลบรารีนี้ ก่อนอื่นคุณต้องโหลดโดยใช้พารามิเตอร์ libraries ใน Maps JavaScript API Bootsrap URL

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>