Biblioteka klienta .NET

Biblioteka klienta .NET jest umieszczona w GitHubie i rozpowszechniana jako pakiet NuGet.

Biblioteka obsługuje protokół .NET Framework 4.7.2+ (net472) podczas korzystania z .NET Framework lub .NET Standard 2.0 (netstandard2.0) w przypadku .NET Core. Przykładowy kod binarny jest kierowany na .NET Core 3.0 (netcoreapp3.0). Aby użyć tej biblioteki, potrzebujesz informacji wymienionych w sekcji Wymagania wstępne.

Przeczytaj Pierwsze kroki, aby zacząć korzystać z tej biblioteki.

Aby pobrać tokeny odświeżania OAuth2, skorzystaj z tych przewodników:

Aby wykonać wywołania interfejsu API, używając kont usługi OAuth2, zapoznaj się z przewodnikiem Przepływ konta usługi OAuth.

W przewodnikach po funkcjach biblioteki i narzędziach znajdziesz: