Biblioteka klienta .NET

Biblioteka klienta .NET jest hostowana w GitHubie i rozpowszechniana jako pakiet NuGet. Zawiera wiele funkcji, które ułatwiają korzystanie z tego interfejsu API, w tym łatwiejsze zarządzanie danymi logowania i tworzenie klientów usługi interfejsu Google Ads API.

Biblioteka obsługuje te schematy:

  • .NET Framework 4.7.2 lub nowsza (net472)
  • .NET Standard 2.0 (netstandard2.0)
  • .NET 5.0 (net5.0)
  • .NET Core 3.1 (netcoreapp3.1)

Biblioteka nie ma jeszcze jasno określonego celu kompilacji dla systemu .NET 6.0 (net6.0). Możesz jednak użyć biblioteki z plikiem binarnym utworzonym na potrzeby biblioteki .NET 6.0, ponieważ witryna netstandard2.0 jest zgodna z .NET 6.0.

Aby zacząć korzystać z tej biblioteki, przeczytaj wymagania wstępne i zapoznaj się z przewodnikiem dla początkujących.

Więcej informacji o tokenach odświeżania OAuth2 znajdziesz w artykule Procesy pulpitu i aplikacji internetowej OAuth. Informacje o tym, jak wykonywać wywołania interfejsu API za pomocą kont usługi OAuth2, znajdziesz w artykule Przebieg konta usługi OAuth.

Funkcje i narzędzia biblioteki znajdziesz w tych przewodnikach: