Rozszerzenie Prezentacji Google o dodatki

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Prezentacje Google to działające w chmurze rozwiązanie do prezentacji, które umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym i zaawansowane narzędzia, które pozwalają szybko tworzyć niestandardowe prezentacje.

Możesz wzbogacać plik w Prezentacjach Google o dodatki, które ułatwiają użytkownikom tworzenie nowych prezentacji, nawiązywanie połączeń z systemami innych firm oraz integrowanie danych z Prezentacji z innymi Google Workspace aplikacjami (np. Arkuszami Google).

Dodatki do Prezentacji utworzone przez innych użytkowników znajdziesz w Google Workspace Marketplace.

Co można zrobić

Oto kilka możliwości korzystania z dodatku do Prezentacji Google:

Dodatki do Prezentacji tworzy się przy użyciu Apps Script. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do Prezentacji Google i zarządzaniu nimi za pomocą Apps Script znajdziesz w artykule Rozszerzanie slajdów Google.

Struktura prezentacji

Prezentacja w Prezentacjach Google składa się ze stron, z których każda jest pewną liczbą elementów, takich jak pola tekstowe i obrazy.

Usługa Prezentacji w Apps Script zawiera kilka klas reprezentujących struktury organizacyjne w Prezentacjach (np. Slide i Shape). Za pomocą tych zajęć możesz odczytywać i modyfikować dane oraz sposób działania Prezentacji.

Więcej informacji o sposobie prezentacji Prezentacji Google znajdziesz w artykule Struktura prezentacji.

Aktywatory

Aktywatory Apps Script umożliwiają wykonywanie określonych zadań skryptu w przypadku spełnienia określonych warunków, takich jak otwarcie prezentacji lub zainstalowanie dodatku.

Więcej informacji o tym, jakich reguł można używać z dodatkami do Prezentacji i jakie obowiązują ograniczenia, znajdziesz w artykule o dodatkach dodatkowych.

Więcej informacji

Podczas tworzenia dodatków do Prezentacji możesz potrzebować tych przewodników Apps Script: