RunReportResponse

Bir isteğe karşılık gelen yanıt raporu tablosu.

JSON gösterimi
{
 "dimensionHeaders": [
  {
   object (DimensionHeader)
  }
 ],
 "metricHeaders": [
  {
   object (MetricHeader)
  }
 ],
 "rows": [
  {
   object (Row)
  }
 ],
 "totals": [
  {
   object (Row)
  }
 ],
 "maximums": [
  {
   object (Row)
  }
 ],
 "minimums": [
  {
   object (Row)
  }
 ],
 "rowCount": integer,
 "metadata": {
  object (ResponseMetaData)
 },
 "propertyQuota": {
  object (PropertyQuota)
 },
 "kind": string
}
Alanlar
dimensionHeaders[]

object (DimensionHeader)

Boyut sütunlarını açıklar. DimensionHeaders sayısı ve DimensionHeaders öğesinin sıralaması, satırlarda bulunan boyutlarla eşleşir.

metricHeaders[]

object (MetricHeader)

Metrik sütunlarını açıklar. MetricHeaders'ın sayısı ve MetricHeaders'ın sıralaması, satırlardaki metriklerle eşleşir.

rows[]

object (Row)

Rapordaki boyut değeri kombinasyonları ve metrik değerleri satırları.

totals[]

object (Row)

İstenirse metriklerin toplam değerleri.

maximums[]

object (Row)

İstenirse metriklerin maksimum değerleri.

minimums[]

object (Row)

İstenirse metriklerin minimum değerleri.

rowCount

integer

Sorgu sonucundaki toplam satır sayısı. rowCount yanıtta döndürülen satır sayısından, limit istek parametresinden ve offset istek parametresinden bağımsızdır. Örneğin bir sorgu 175 satır döndürüyorsa ve API isteğine limit/50 satırı dahil ediyorsa yanıt, 175 satırdan rowCount tanesini ancak 50 satırı içerir.

Bu sayfalara ayırma parametresi hakkında daha fazla bilgi için Sayfaları numaralandırma konusuna bakın.

metadata

object (ResponseMetaData)

Raporla ilgili meta veriler.

propertyQuota

object (PropertyQuota)

Bu istek dahil, bu Analytics Mülkü'nün kota durumu.

kind

string

Bu mesajın ne tür bir kaynak olduğunu tanımlar. Bu kind, her zaman "analyticsData#runReport" sabit dizesidir. JSON'deki yanıt türlerini birbirinden ayırt etmek için kullanışlıdır.