Row

Her satır için rapor verileri. Örneğin, RunReportRequest şunları içeriyorsa:

"dimensions": [
 {
  "name": "eventName"
 },
 {
  "name": "countryId"
 }
],
"metrics": [
 {
  "name": "eventCount"
 }
]

eventName için "in_app_purchase", ülke kimliği için "JP" ve eventCount olarak 15 satır aşağıdaki gibi olur:

"dimensionValues": [
 {
  "value": "in_app_purchase"
 },
 {
  "value": "JP"
 }
],
"metricValues": [
 {
  "value": "15"
 }
]
JSON gösterimi
{
 "dimensionValues": [
  {
   object (DimensionValue)
  }
 ],
 "metricValues": [
  {
   object (MetricValue)
  }
 ]
}
Alanlar
dimensionValues[]

object (DimensionValue)

İstenen boyut değerlerinin listesi. Bir Özet Raporda, boyutValues yalnızca bir özete dahil edilen boyutlar için listelenir.

metricValues[]

object (MetricValue)

İstenen görünür metrik değerlerinin listesi.

MetricValue

Bir metriğin değeri.

JSON gösterimi
{

 // Union field one_value can be only one of the following:
 "value": string
 // End of list of possible types for union field one_value.
}
Alanlar
Birleştirme alanı one_value. one_value metrik değerlerinden yalnızca biri aşağıdakilerden biri olabilir:
value

string

Ölçüm değeri. Tür için MetricHeader öğesine bakın.