Method: schemas.delete

Usuwa schemat.

Żądanie HTTP

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{customerId}/schemas/{schemaKey}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
customerId

string

Stały identyfikator konta Google Workspace.

schemaKey

string

Nazwa lub stały identyfikator schematu.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, będzie to ogólna odpowiedź HTTP, której format jest zdefiniowany przez metodę.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.